Nová spalovna by bránila recyklaci

Ekologická organizace prosazuje, aby krajští politici namísto zbytečně drahé spalovny, která ničí cenné suroviny, raději domácnostem usnadnili třídění odpadů. Stoupne tak recyklace, ve které má Olomoucký kraj obrovské rezervy.

Pokud by recyklace v kraji stoupla ze současných 15 % [1] na padesátiprocentní úroveň [2] jako v Německu, ušetřil by kraj 48 miliónů korun za skládkovací poplatky [3] a navíc by mohl využít dalších 96 tisíc tun druhotných surovin.

Čerstvý plán olomouckých politiků je překvapivý i proto, že osm z jedenácti krajských radních patří k ČSSD. Ta před krajskými volbami ujišťovala voliče, že „trvá na svém rozhodnutí, že nepodpoří výstavbu nových spaloven směsných komunálních odpadů a nebude na ně vynakládat veřejné prostředky." [4]

Hnutí DUHA prosazuje, aby ministr do chystaného zákona o odpadech zařadil takzvanou recyklační slevu: obce, které hodně recyklují, a produkují tedy málo odpadků, budou mít nižší sazbu poplatku za skládkování zbývajícího odpadu v popelnicích.

Recyklační sleva by motivovala radnice, aby po vzoru úspěšných evropských sousedů domácnostem usnadnily třídění – takže recyklovat odpad bude nejen správné, ale také snadné. [5] Mohou rovněž umožnit domácnostem, aby třídily takzvaný bioodpad: zbytky z kuchyně či trávu a listí ze zahrad.


Ivo Kropáček z Hnutí DUHA řekl:
„Krajští politici by namísto prosazování drahé spalovny, která zbytečně pohltí statisíce tun cenných surovin, měli pomoci domácnostem a usnadnit jim třídění a recyklaci odpadů. Kraj může například požadovat, aby ministr životního prostředí do právě připravovaného zákona o odpadech zařadil recyklační slevu  pro města, která hodně třídí a do popelnic vyhazují málo odpadků. Tím by obce motivoval k zavádění snadnějšího třídění pro domácnosti.“


Poznámky:
[1] Viz Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Olomouckého kraje  http://www.kr-olomoucky.cz/clanky/dokumenty/781/vyhodnoceni-poh-2009.pdf

[2] Materiálově využívat 50 % komunálních odpadů je hlavním cílem platného Plánu odpadového hospodářství České republiky z roku 2003. Hnutí DUHA prosazuje, aby nový zákon o odpadech zajistil dosažení tohoto cíle.

[3] Tisková zpráva Hnutí DUHA z 11.8. 2011 „Vyšší recyklace by ušetřila obcím Olomouckého kraje 48 milionů korun“ dostupná na: http://hnutiduha.cz/zpravodajstvi/detail-zpravy/select_category/77/artic...

[4] Společné prohlášení ČSSD a Hnutí DUHA „Lepší recyklace, větší prosperita“, 28.8. 2008 http://hnutiduha.cz/zpravodajstvi/detail-zpravy/browse/2/select_category...

[5] Informační list Hnutí DUHA o recyklační slevě: www.hnutiduha.cz/uploads/media/recyklacni_sleva.pdf

Foto: iStock

Šítky aktuality: