Poslanci by měli před zvyšováním poplatků za popelnice nejprve usnadnit třídění odpadu

Navržené změny v zákoně o místních poplatcích zvyšují jeden – byť nejrozšířenější – ze tří možných způsobů, jak domácnosti platí za odpad [2]. Hnutí DUHA se však domnívá, že by se poplatky zároveň měly změnit tak, aby lidé platili za množství odpadků, které vyhodí do popelnice, nikoli pouze podle počtů v domácnosti. Takové pravidlo – které rodinám umožní, aby si tříděním samy snížily částku, kterou hradí – nyní platí jen v několika městech, například v Praze, nebo Dvoře Králové nad Labem.

Přinejmenším by změna zákona měla pomoci také obcím, jež používají motivační poplatky – ne řešit pouze situaci těch, kde se platí paušální platba.

Domácnosti navíc potřebují nový zákon o odpadech, který zajistí, aby třídit bylo nejen správné, ale také snadné. Rodiny hlavně musí mít možnost třídit takzvané bioodpady – například zbytky z kuchyně nebo trávu a listí ze zahrad –, které ve většině českých měst a obcí nelze separovat. Ministerstvo životního prostředí tuto důležitou legislativu, kterou Hnutí DUHA prosazuje, připravuje už několik let.

Obce mají ze zákona možnost vybrat si další dva způsoby platby za odpad, které mnohem více motivují domácnosti k menší produkci odpadů [3]. Ty se však v návrhu neřeší.
 
Ministr životního prostředí před několika týdny vládu varoval, že množství komunálních odpadů každoročně roste, ale recyklace opět poklesla – z 24 % na 23 % [4]. V České republice se každoročně spálí nebo vyhodí na skládky recyklovatelné suroviny za 3 miliardy korun [5]. Přitom Německo nebo Nizozemsko třídí a recyklují více než polovinu odpadu – a belgické Vlámsko dokonce více než 70 % [6].

Hnutí DUHA prosazuje, aby nový zákon o odpadech zajistil, aby třídit bylo nejen správné, ale také snadné. Měl by zajistit, že lidé v každém městě či obci dostanou možnost třídit alespoň pět základních druhů odpadu. Vyššími poplatky za skládkování a spalování by měl motivovat radnice, aby třídění domácnostem nejen umožnily, ale také usnadnily. A speciální recyklační sleva pro města či obce, kde jde do popelnic málo odpadu, by měla místní úřady motivovat k zavádění snadnějšího třídění pro domácnosti. Zákon by měl obcím umožnit zavést spravedlivý poplatek za odpad, který zajistí, že se domácnostem vyplatí recyklace.

Ivo Kropáček z Hnutí DUHA řekl:
„Pokud poslanci chtějí zvyšovat poplatky za popelnice, měli by zároveň schválit nový zákon o odpadech, který domácnostem razantně usnadní třídění odpadu. Lidé musí mít možnost, aby tříděním snížili částku, kterou za popelnice platí. Množství odpadů roste a recyklace klesá. Přitom Německo, Nizozemsko nebo Belgie recyklují několikanásobně více než my. Nový zákon musí zajistit, aby se recyklace vyplácela a třídit odpad bylo nejen správné, ale stejně snadné jako jej sypat do popelnice.“

Poznámky:
[1] Jedná se o návrh poslanců Jana Husáka, Františka Laudáta a Heleny Langšádlové na změnu zákona o místních poplatcích: www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=337&CT1=0

[2] Paušální poplatek za odpad – tedy stejná částka na jednoho člověka v domácnosti – se platí v 85 % českých měst a obcí.

[3] Česká legislativa umožňuje obci volit mezi třemi druhy poplatku:
Místní poplatek: Paušální platba se týká všech osob s trvalým pobytem v obci, ale i majitelů chat. Neumožňuje platbu podle množství.
Smluvní systém (§17 odstavec (5) zákona o odpadech): Obec může vybírat úhradu od fyzických osob na základě písemné smlouvy obsahující výši poplatku. Systém umožňuje platbu podle množství.
Poplatek  za  komunální  odpad (§ 17a zákona o odpadech):  Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit a vybírat poplatek za komunální odpad vznikající na jejím území. Plátci jsou vlastníci nemovitosti, kde vzniká komunální odpad, a výše poplatku se odvíjí od počtu a objemu kontejnerů. Tento druh poplatku umožňuje zavést platbu podle množství pro domácnosti v rodinných domech. V bytových domech není příliš účinný.

[4] Pátá hodnotící zpráva o plnění nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky za rok 2009, Ministerstvo životního prostředí, Praha 2011

[5] Více v tiskové zprávě Hnutí DUHA: www.hnutiduha.cz/zpravodajstvi/detail-zpravy/select_category/77/article/...

[6] Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/8-19032010-AP/EN/8-190...