Aktuálně

Tři ze čtyř českých těžařů hnědého uhlí porušují zákon o ekologické újmě

Česká inspekce životního prostředí dostala podnět

ČR 2030 bez lesů? Ministerstvo zemědělství zatím odolné lesy nezajistilo a národní strategii neplní

Vláda zítra projedná plnění hlavních cílů, které si Česká republika stanovila pro rok 2030. Implementační plán Strategického rámce Česká republika 2030, který tyto cíle obsahuje, mimo jiné uvádí, že „druhová skladba vysazovaných lesních porostů odpovídá stanovištním poměrům a brání další degradaci lesních půd.” Právě tímto úkolem se už pět měsíců zabývá Ministerstvo zemědělství v zalesňovací vyhlášce. A za celostátními cíli přitom kulhá daleko pozadu.

Uhelné elektrárny vévodí znečišťovatelům toxickou rtutí, potvrzují to čerstvé údaje

Stát musí trvat na splnění nových limitů

Vláda dnes jedná o lesích. Nezastaví-li nepříznivý vývoj, nebude v budoucnu o čem jednat

Ministr zemědělství Miroslav Toman právě dnes seznamuje Vládu ČR se „Zprávou o stavu lesů a lesního hospodářství České republiky v roce 2017", která ukazuje, že smrk je přes jeho plošné hynutí nadále nejčastěji vysazovanou dřevinou [1]. Podle Zprávy činí podíl smrků 40 % z nových výsadeb a borovice dalších 9 % [2]. To je více než trojnásobek toho, kolik by odpovídalo přírodnímu zastoupení smrku (11 %) [3].

Ekologické výzvy nových starostů

Zadržet vodu, chránit a rozšiřovat zeleň, vyčistit vzduch, redukovat odpady či zajistit energetickou soběstačnost

TOP 09 chce faktickou beztrestnost pro pálení odpadů

Vláda zítra projedná její návrh na zrušení kontrol kotlů

V Německu demonstruje 50 tisíc lidí proti kácení lesa a těžbě uhlí. Připojila se i výprava z ČR

Tisková zpráva Greenpeace, Hnutí DUHA a iniciativy Limity jsme my

Ani pětadvacátá dílčí novela lesního zákona nezabrání rozpadu smrkových lesů. Zákon vyžaduje zásadní, ne kosmetické změny

Ministerstvo zemědělství aktuálně navrhuje po pětadvacáté změnit zákon o lesích vyhlášený v roce 1995. Ke změně zákona, který se v průměru mění častěji než jednou ročně [1], tentokrát vyzvala Poslanecká sněmovna kvůli „účinnému boji proti kůrovci, případně jiným kalamitám v lesích“. Předloha zákona však k tomu nevede.

Stránky