Řekněte hejtmanům: Chci odpady recyklovat, ne spalovat!

Jednotlivé krajské úřady právě připravují své plány, jak nakládat s odpady v následujících deseti letech. A plánují, co se již v sousedních zemích neosvědčilo: málo recyklovat a vše ostatní pálit. Zatímco spalování odpadků je velmi nákladné a vede ke zvýšení účtů domácností za odpad, vyšší recyklací naopak účty za odpad klesají.

Právě nyní můžete připomínkovat krajské návrhy plánů odpadového hospodářství, které na deset let určí, v jaké míře se bude odpad recyklovat a jak moc pálit. Využijte toho hned teď.

Velkou část odpadků, které končí na skládkách nebo se pálí, by šlo znovu použít. Česká republika však recykluje pouze asi 30 procent komunálního odpadu. Přitom v sousedním Německu a jiných zemích využívají více než polovinu svých odpadků.

Podle vládou schváleného Plánu odpadového hospodářství je i Česko schopno zvýšit recyklaci z nynějších hodně podprůměrných 30 % na úroveň Německa, tedy na 60 %, a sice do roku 2024. Avšak vládní koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL si v tom samém strategickém dokumentu stanovila pro recyklaci nejnižší cíl požadovaný evropskými směrnicemi, a to jen asi 35 % (recyklace komunálních odpadů do roku 2020). Stala se tak první polistopadovou vládou, která snížila recyklační cíl ČR (dosud byl platný cíl 50 %).

V návaznosti na to nyní jednotlivé kraje připravují své plány, jak nakládat s odpadem do roku 2025. Stanovují si nejnižší požadovanou míru recyklace komunálních odpadů, tedy asi 35 % a zároveň počítají, že zbylých 65 % odpadů budou pálit (drží se tak ustanovení zákona, který říká, že od roku 2024 je zakázáno skládkování). V plánech tedy hledají cesty, jak 65 % svých komunálních odpadů spálit. Pokud by kraje tyto plány zrealizovaly, pak skutečně zabrzdí recyklaci na silně podprůměrných 35 %.

Kraje se bohužel nechtějí poučit ani ze zahraničí, kde se již řada vyspělých západních zemí již sázkou na spalování odpadů při nízké recyklaci dostala do nebezpečné pasti: mají vybudováno více zařízení na pálení odpadů, než kolik odpadů vyprodukují. To přináší jen samá negativa:

  • buď poloprázdná zařízení vykazují ztráty, které úřady (respektive domácnosti) doplácejí,
  • nebo se provozovatelé spaloven snaží dovážet odpady ze zahraničí;
  • anebo politici záměrně omezují recyklaci, aby zbylo dost směsného odpadu ke spálení.

Recyklace přitom má oproti spalování mnoho předností:

  • šetří cenné suroviny, které spálení nenávratně zničí, a musejí se tak znovu za značných dopadů vytěžit;
  • je 4x energeticky výhodnější (než odpady spálit a vytěžit nové suroviny pro průmysl);
  • má celkově nižší vliv na životní prostředí;
  • přináší výrazně více pracovních míst než spalování odpadů.

Připojte právě teď svůj podpis pod připomínky k nynějšímu Plánu odpadového hospodářství svého kraje.

Z jakého jste kraje?

Každý kraj si dělá svůj vlastní plán, který nechá připomínkovat veřejnost. Je proto logické, abyste se vyjádřili k plánu kraje, v němž máte trvalé bydliště.

Pomozte nám se sběrem podpisů

Stáhněte si podpisový arch a oslovte své známé a rodinu. Dejte nám vědět, že nám pomáháte sbírat podpisy, na e-mail krajske.poh@hnutiduha.cz a my vás budeme informovat o termínu a místě veřejného projednání plánu vašeho kraje, tedy o době, dokdy nutně potřebujeme, abyste nám podpisy zaslali.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

fondnno.cz · eeagrants.cz