Dotazník Hnutí DUHA

Milé dárkyně a milí dárci,

vaše finanční podpora je pro existenci Hnutí DUHA nezbytná. Jsme za ni velmi vděční. Zakládáme si na přátelství s našimi dárci, dobrovolníky a všemi, kdo se nám snaží pomoct svými radami, zkušenostmi či osobní iniciativou.

Přátelství je vztah založený na tom, že se obě strany dobře znají. Proto bychom se o vás chtěli dozvědět víc. Věřím, že čas vložený do vyplnění krátkého dotazníku povede k nalezení nejvhodnější cesty k vytváření prostředí, ve kterém se nám všem bude žít lépe.

Dotazník je anonymní. Údaje, které nám poskytnete, nepředáme žádným dalším subjektům. Prosíme o vyplnění do 31. srpna. Mělo by vám to zabrat maximálně 10 minut. Děkujeme.

Jana Vondrová

koordinátorka péče o dárce a dárkyně


 


PÉČE O DÁRCE A DÁRKYNĚ

1. Hnutí DUHA lze podpořit více způsoby. Jaký k nim máte postoj?
aktivně využívámznám, ale nevyužívámneznám, ale zajímá měneznám a nezajímá mě
trvalý příkaz
jednorázové dary
dar ze závěti
dobrovolnická činnost
nefinanční materiálová podpora
2. Podporujete trvalým příkazem nějakou jinou organizaci než Hnutí DUHA?
3. Hnutí Duha vydává řadu tištěných i elektronických materiálů. Prosíme, projděte si jednotlivé materiály a u těch, které znáte, označte, zda jsou pro vás informace v nich obsažené zajímavé a užitečné. Případně připojte svůj komentář.
obohocuje měnezajíma měneznám
e-mailový zpravodaj Duhovky
e-mailové informace o kampaních s případnou žádostí o dar
časopis pro dárce Evergreen
časopis pro veřejnost Sedmá generace
plán našich kampaní na následující rok
internetové stránky www.hnutiduha.cz
Facebook Hnutí DUHA
Twitter Hnutí DUHA
Instagram Hnutí DUHA
publikace a studie Hnutí DUHA
4. Všem našim dárcům posíláme automaticky potvrzení o daru koncem ledna. Předchází mu prosba o aktualizaci osobních údajů.
anonenevím/je mi to jedno
využili jste možnosti upravit své údaje?
vyhovuje vám termín doručení potvrzení o daru?
5. V magazínu Evergreen zveřejňujeme každý rok v letním čísle výtah z naší výroční zprávy. Je pro vás tento způsob informování dostatečný, nebo byste uvítali samostatný e-mail či dopis s výroční zprávou?