lesy

ČR 2030 bez lesů? Ministerstvo zemědělství zatím odolné lesy nezajistilo a národní strategii neplní

Vláda zítra projedná plnění hlavních cílů, které si Česká republika stanovila pro rok 2030. Implementační plán Strategického rámce Česká republika 2030, který tyto cíle obsahuje, mimo jiné uvádí, že „druhová skladba vysazovaných lesních porostů odpovídá stanovištním poměrům a brání další degradaci lesních půd.” Právě tímto úkolem se už pět měsíců zabývá Ministerstvo zemědělství v zalesňovací vyhlášce. A za celostátními cíli přitom kulhá daleko pozadu.

(Aktualita)

Vláda dnes jedná o lesích. Nezastaví-li nepříznivý vývoj, nebude v budoucnu o čem jednat

Ministr zemědělství Miroslav Toman právě dnes seznamuje Vládu ČR se „Zprávou o stavu lesů a lesního hospodářství České republiky v roce 2017", která ukazuje, že smrk je přes jeho plošné hynutí nadále nejčastěji vysazovanou dřevinou [1]. Podle Zprávy činí podíl smrků 40 % z nových výsadeb a borovice dalších 9 % [2]. To je více než trojnásobek toho, kolik by odpovídalo přírodnímu zastoupení smrku (11 %) [3].

(Aktualita)

Ani pětadvacátá dílčí novela lesního zákona nezabrání rozpadu smrkových lesů. Zákon vyžaduje zásadní, ne kosmetické změny

Ministerstvo zemědělství aktuálně navrhuje po pětadvacáté změnit zákon o lesích vyhlášený v roce 1995. Ke změně zákona, který se v průměru mění častěji než jednou ročně [1], tentokrát vyzvala Poslanecká sněmovna kvůli „účinnému boji proti kůrovci, případně jiným kalamitám v lesích“. Předloha zákona však k tomu nevede.

(Aktualita)

Chceme zdravé lesy, pane Babiši!

Lidé píší premiérovi, aby v nové zalesňovací vyhlášce nedopustil opětovné hromadné vysazování smrků

(Aktualita)

Chce-li vláda skutečně řešit krizi v lesích, nemělo by to ministerstvo financí blokovat

Vláda zatím příčiny lesní krize neřeší, ministerstva nespolupracují

(Aktualita)

Nový ředitel Lesů ČR Josef Vojáček musí udělat pro zdravé veřejné lesy mnohem víc, než dělal dosud pro lesy vojenské

Komentář k jmenování nového ředitele Lesů ČR

(Aktualita)

Pokuta České inspekce životního prostředí Lesům ČR ukazuje, že změny pravidel pro lesní hospodaření jsou nutné a akutní

Ministerstvo zemědělství přitom navrhuje dál sázet usychající smrky

(Aktualita)

Poslanci vyzvali ministerstvo zemědělství k systémovým změnám lesnictví. Ministr zemědělství chce druhově pestré lesy, nejen pro produkci dřeva

Poslanecká sněmovna právě schválila usnesení, které mimo jiné vyzývá k “provedení legislativních změn potřebných k účinnému boji proti kůrovci, případně jiným kalamitám v lesích.” Poslanci a poslankyně také chtějí “... otevření klíčových témat, jako jsou revize strategických lesnických dokumentů Ministerstva zemědělství a Lesů České republiky …”. [1]

Ministr zemědělství Miroslav Toman ještě předtím vyjádřil záměr zákony a další pravidla změnit.

(Aktualita)

Poslanecký podvýbor vyzývá vládu a Sněmovnu ke změně zákonů a další pravidel. Kvůli hynutí lesů

Zástupci a zástupkyně ANO, Pirátů, KSČM a KDU-ČSL tvořící poslanecký Podvýbor pro ochranu a přírody a krajiny vyzvali vládu ČR, aby připravila novely lesního a mysliveckého zákona i nový zákon o státním podniku Lesy ČR. Po vládě také chtějí zavedení mezinárodně uznávané lesní certifikace FSC - která garantuje udržitelné hospodaření v lesích - ve státních lesích [1].

Podvýbor navíc žádá právě probíhající schůzi Poslanecké sněmovny, která právě nyní probírá kalamitu v českých lesích, aby ke stejným krokům vyzvala vládu ČR také.

 

(Aktualita)

Odborníci se shodují, jak řešit příčiny nemocných lesů. Poslanci a poslankyně by je v tom měli zítra podpořit

(Aktualita)

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - lesy