Témata

Zdravé lesy

Lesy tvoří šestinu české krajiny. Hnutí DUHA podporuje změny, které zajistí, aby se v nich zdravě hospodařilo. Les nemusí být pouhou továrnou na dřevo.

>> více

 

 

 


Státní lesy

Každý týden do nich chodí na výlety nebo si odpočinout asi dva miliony lidí. Hnutí DUHA prosazuje poctivou péči o státní lesy – mají především sloužit turistům a poskytovat místo přírodě, nikoli pouze k dodávkám dřeva. >> více

 

Zdravé dřevo v obchodě

Každý může pomoci lepší péči o naši krajinu – při nákupu v obchodě. K dostání jsou už stovky výrobků, které pocházejí z lesa, kde dodržují pravidla zdravého hospodaření. 

>> více

 

Národní parky

Hnutí DUHA usiluje o to, aby bylo v české krajině vyčleněno několik míst, která budou ponechána pouze divoké přírodě a turistům. Uchováme tak některé z nejkrásnějších částí naší země. >> více

 

Národní park Šumava

Národní  park Šumava – to je pestrá mozaika rašelinišť či pralesů, horských luk a divokých řek. Ročně jej navštíví miliony lidí. Hnutí DUHA prosazuje, aby sloužil ochraně přírody i turistům. >> více

 

Velké šelmy

Hnutí DUHA podporuje návrat velkých šelem – vlků, rysů a medvědů – do českých hor. Pytláci i nešetrné zásahy do krajiny tato vzácná zvířata vybíjejí a vytlačují.

>> více

Povodně a krajina

Záplavy připravují lidi o život a způsobují miliardové škody. Velká voda není způsobena pouze silnými dešti. Hnutí DUHA prosazuje zdravější péči o krajinu tak, aby lépe zadržovala povodně.  více >>

 

Občanská angažovanost v Národním parku Šumava

Lidé mají právo na to zapojit se do rozhodování o Národním parku Šumava. Projekt „Posilování občanské společnosti, mechanismů demokracie a transparentnosti“ si dává za cíl lidem tuto možnost připomenout. více >>

 

Education in wilderness

Strictly protected areas are essential places to safeguard our European Natural Heritage and also a source of increasingly valuable biological and ecological information for scientists and the public, to whom wilderness offers wide educational opportunities and a strong emotional experience. >> more

Štítky: