Lokální hostina aneb podzimní společné vaření s Hnutím DUHA

Zveme vás na podzimní vaření podle principů zodpovědné spotřeby - z lokálních surovin od našich farmářů, které proběhne v Jezírku.

V průběhu odpoledne si připravíme lokální hostinu a budeme si přitom povídat o možnostech získávání lokálních potravin, principech šetrného zemědělství a nakládání s půdou, drobných zemědělcích a jejich podpoře, ale i dalších souvislostech spotřeby a výroby potravin. Navíc se u toho skvěle najíme!

Den komunitní energetiky

Už po dvanácté se koná osvětová akce zaměřená na získávání elektřiny z větru. Letos proběhne poprvé v Praze a zaměří se na energetické komunity a na propojení větrných elektráren s bioplynovými stanicemi, které zvyšují pravidelnost dodávek čisté elektřiny.

 

 

Klimatická konference COP24 v Katovicích: pravidla jsou připravena, nejasnosti ohledně dalšího snižování emisí zůstávají

Společná tisková zpráva Klimatické koalice k závěrům klimatické konference

Strategie Ministerstva zemědělství: může lesům pomoci i ublížit, hlavně ale neřeší příčiny krize lesů a jejich budoucí zdraví

Emisní limity pro uhelné elektrárny srazí jejich znečištění na čtvrtinu. Zhatit to mohou výjimky

Společná tisková zpráva Hnutí DUHA a Greenpeace ČR

Za pět minut dvanáct pro čistou energetiku

Společná tisková zpráva Hnutí DUHA, Spolku pro obnovu venkova, první energeticky soběstačné obce Kněžice a Komory OZE k návrhu novely zákona, který má znovu nastartovat čistou energetiku

Jen do roku 2030 mohou nově postavené obnovitelné zdroje zajistit víc elektřiny než stavba nového jaderného bloku

Česká republika má ve výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů velké rezervy, dosud jen málo využívá svého potenciálu. Do roku 2030 bychom z OZE mohli vyrábět víc jak dvojnásobek elektřiny oproti dnešku. Vyplývá to z údajů firem podnikajících v tomto odvětví sdružených v Komoře OZE.

Světová zdravotnická organizace: plnění klimatických cílů zachrání milion lidských životů ročně a ušetří biliony dolarů. ČR je zatím zdaleka neplní

Dosažení cílů Pařížské klimatické dohody - tedy postupné ukončení spalování fosilních paliv - může zachránit okolo milionu lidských životů ročně, a to jen díky redukci znečištění ovzduší., Zveřejnila to speciální zpráva Světové zdravotnické organizace (WHO) pro globální klimatický summit, který probíhá od 3. do 14. prosince v polských Katowicích [1].

Evropské fondy už nepodpoří kotle na uhlí, budou vyškrtnuty z kotlíkových dotací

Teď je potřeba pomoci i chudým rodinám zbavit se uhlí

Dnešní představení ATLASU ENERGIE: obnovitelné zdroje jsou klíčem pro evropskou energetickou transformaci


Nový Atlas energie [1], navazující na předchozí úspěšný Atlas uhlí a Atlas masa, dnes v Praze společně představily pražská kancelář Heinrich-Böll-Stiftung a Hnutí DUHA. Překlad atraktivní ediční řady publikací shrnujících evropskou situaci s nově zařazeným textem o zemích Visegradu ukazuje ve svých dvaceti kapitolách na konkrétních číslech a příkladech, jak se evropská energetika v posledních dvaceti letech výrazně mění. Snižuje se podíl fosilní energie, výrazně přibývá obnovitelných zdrojů, energetika se decentralizuje a mění se vlastnická struktura.

Stránky

Přihlásit se k odběru Hnutí DUHA RSS