Mýtné v ČR

Hnutí DUHA společně s Dopravní federací prosazuje reformu mýtného, která by zajistila, aby v ulicích a na silnicích ubylo kamionů. Zástupce Dopravní federace jsou zároveň v současné době členy pracovní skupiny při ministerstvu dopravy, které připravuje dlouhodobou Dopravní strategii ČR.

Ochrana obcí před kamiony

Od konce devadesátých let v ČR výrazně narůstá silniční nákladní doprava. Neúplný systém mýtného pro nákladní vozidla dosud zahrnuje v zásadě jen dálnice a rychlostní silnice, kamiony tak v mnoha případech cíleně objíždí zpoplatněné úseky po zbytku silniční sítě, na které mýtné zavedeno není. Obyvatelé řady českých měst a obcí tak v důsledku narůstající nákladní dopravy strádají.

  • Hnutí DUHA proto společně s Dopravní federací prosazuje rozšíření mýtného na všechny silnice I. a II. tříd. Což mimo jiné povede k větší bezpečnosti v obcích a zároveň přinese potřebné finance na zdokonalení dopravní infrastruktury.

Rozšíření mýtného

Je potřeba rozšířit mýto pro nákladní dopravu na všechny silnice a následně navyšovat mýtné tak, aby reflektovalo náklady na výstavbu a údržbu silnic. To podpoří konkurenceschopnost dodavatelů zboží a služeb z menších vzdáleností. Výnosy z mýtného lze následně využít ve prospěch rozvoje železniční nákladní dopravy a veřejných logistických center.

  • Hnutí DUHA prosazuje takové sazby mýtného, které by motivovaly k přeložení nákladů na železnici – a snížily tak kamionovou dopravu. Zároveň by se mýtné nemělo vztahovat na autobusové spoje veřejné dopravy.

Jak investovat zisk z mýtného

V ČR se dosud spíše symbolický zisk z mýtného “rozpouští” v neefektivním a problematickém rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Přitom například ve Švýcarsku dosáhly výnosy z mýtného v roce 2007 v přepočtu přes 26 miliard Kč, přičemž 2/3 těchto prostředků jsou cíleně investovány do systémových ekologických opatření, zejména do zdokonalování železniční sítě, 1/3 pak získávají kantony na údržbu své silniční sítě a k pokrytí dalších nákladů spojených s automobilovou dopravou.

  • Inspirace švýcarským modelem by České republice vytrhla trn z paty. Samozřejmě v kombinaci s průhlednými zakázkami na zefektivňování a rozvoj dopravní infrastruktury.
Štítky: