Firemní dětská skupinka

Nadace Partnerství  vytvořila  a zahajuje provoz zařízení péče o předškolní děti ve vzdělávacím areálu Otevřená zahrada na Údolní ulici v Brně. A protože na této adrese sídlí i Hnutí DUHA, jsou členy této dětské skupinky také ratolesti našich zaměstnanců.

Pracovníkům čtyř neziskových organizací Nadace Partnerství, Hnutí DUHA, Centra pasivního domu a Nesehnutí významně pomůže při slaďování jejich rodinného a pracovního života, umožní udržování kontaktu s prací v průběhu rodičovské dovolené a usnadní postupný návrat do pracovního procesu při maximálním zachování jejich kvalifikace.
 
Pro zapojené organizace je řešení slaďování pracovního a rodinného života pracovníků vzhledem k jejich věkové struktuře (48 klíčových pracovníků ze 78 ve věku do 34 let) velmi aktuální. Všechny zapojené organizace již přistoupily k realizaci měkkých opatření typu zkrácených úvazků nebo flexibilních forem práce (práce z domu, pružná pracovní doba), dohoda na společném zařízení péče o děti je tak logickým pokračováním jak vzájemné spolupráce, tak i snah o podporu rovnosti příležitostí.
 
Na základě podrobné analýzy poptávky ve všech organizacích byla kapacita zařízení péče o děti zřízeného podle obecných právních předpisů (výhledově na základě zákonné úpravy tzv. dětské skupiny) stanovena na 8 plných míst. Největší zájem byl identifikován o pravidelné, ne každodenní, půldenní umisťování dětí od 1 do 4 let. Tato poptávka bude po vzájemné dohodě partnerských organizací, jednotlivých rodičů a žadatele-provozovatel zařízení koordinována tak, aby při pokrytí obvyklé pracovní doby postačovala pro provoz kapacita 2 vychovatelek.
 
Unikátem nové "mini-školky" je umístění v centru Brna, v místě práce většiny rodičů. K dispozici má jedinečnou vzdělávací eko-zahradu s certifikovanými herními prvky, přímý vstup do velkého parku na Špilberku i dětské hřiště na Obilním trhu.  Připravován je vznik městské mini-farmy a bylinkových a zeleninových záhonů, o které se budou moci děti starat.
Projekt CNNO a Otevřená zahrada - rodičům i dětem byl podpořen z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.


esf_eu_oplzz_Cervenapodpora_horizont_CMYK-(1).jpg