Pomozte nám dosáhnout 65 000 podpisů

63 120 z 65 000
Přeji si být informován o výsledku schvalování zákona a za tímto účelem souhlasím se zpracováním osobních údajů Hnutím DUHA.

Lidé svým hospodařením mění tvář krajiny. Posláním národních parků je pak uchovat v moři civilizovaného světa ostrovy nedotčené přírody. Pouze tady můžeme vidět, jak vypadá prales se staletými stromy a tlejícími kmeny nebo divoká řeka.

Důležitá je ochrana všech fází vývoje přírody a jejích přirozených proměn v závislosti na změnách okolního prostředí. Právě kvůli této fascinující podívané jsou národní parky vyhledávaným místem turistického ruchu.

Žádáme Vás, abyste přijali takový zákon o národním parku Šumava:

  1. ve kterém bude hlavním cílem národního parku ochrana přírody; ostatní činnosti budou možné jen do takové míry, kdy neohrozí vzácnou přírodu;
  2. který zachová přinejmenším současnou rozlohu území ponechaného přírodě, tj. 30 % národního parku, a stanoví jeho postupné rozšíření alespoň na 50 % do roku 2030 tak, jak je to stanovené už v současném plánu péče o národní park z roku 2000 a jak je to obvyklé v ostatních evropských národních parcích;
  3. a který omezí další výstavbu tak, aby nezničila šumavskou krajinu.

Děkujeme.

Petiční výbor

  • MVDr. Jaromír Bláha, Hnutí DUHA, trvale bytem Na Kole 726, 263 01 Dobříš, oprávněný jednat jménem petičního výboru
  • prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc., Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy a Centrum výzkumu globální změny Akademie věd ČR, trvale bytem Prostřední Svince 35, 382 32 Velešín
  • Petr Vacek, herec, trvale bytem Nad Pískovnou 1470/45, 140 00 Praha 4

Pomozte nám se sběrem podpisů

Stáhněte si petiční arch a požádejte o podpis svou rodinu, známé a kamarády. Domluvte ponechání petičního archu v knihovně, čajovně, ordinaci či na jiných vhodných místech.

Vyplněné petiční archy nám prosím pošlete nejpozději do 31. 1. 2017 na adresu: Hnutí DUHA, Údolní 33, 602 00 Brno. Děkujeme.

petiční archy