Plán nakládání s odpady od expertů z Hnutí DUHA

Odpadový plán pomůže vaší obci zlepšit odpadové hospodářství. Pokud obec produkuje víc než 1 000 tun odpadu (což odpovídá asi 3 tisícům obyvatel), podle zákona o odpadech musí obec mít odpadový plán.

 

Tým odpadových expertů je schopen připravit plán přesně na míru vaší obci. Kromě stávající legislativy zohledníme při přípravě i trendy tuzemské a evropské legislativy, která se teprve připravuje. Protože máme i přehled o dostupných dotačních titulech, pokusíme se najít i možné zdroje, ze kterých je možné navržená řešení ve vaší obci zaplatit. Vytvoříme také prostor pro průběžné zlepšování odpadového hospodářství s vizí co nejefektivnějšího a nejekonomičtějšího řešení i probudoucnost vaší obce.

 

Odpadům se věnujeme už dvacet let

 

Odpadové problematice na evropské, národní i lokální úrovni se věnujeme už téměř dvacet let. Do celostátní legislativy prosazujeme opatření a cíle, jež vedou ke snížení produkce odpadů a zvýšení recyklace. Energetické využití odpadů pro nás není tabu, považujeme je za lepší řešení, než jsou skládky. Ale tvrdíme, že přednost má mít předcházení vzniku odpadu, materiálové využití a recyklace. Zde je přitom stále obrovský prostor ke zlepšování.

 

S prací pro obce máme zkušenosti

 

Se zpracováváním odpadových koncepcí i prací pro obce máme bohaté zkušenosti: chystali jsme návrh změny systému nakládání s odpady pro třináctitisícový Šternberk a koncepce odpadového hospodářství pro obce s několika stovkami obyvatel.

 

Odpadové plány připravujeme v úzké spolupráci s vedením obce. Respektujeme priority i rozpočtové a technické možnosti obce. Nechceme připravovat další povinný dokument, ale fungující koncepci, který napomůže obci vykročit správným směrem na dalších deset let.

 

Můžeme vám nabídnout férovou cenu

 

Hnutí DUHA je ekologická organizace, jejíž primární činností je prosazování čistých opatření. Tvorba zisku tedy není naším posláním, a díky tomu si můžeme dovolit nabídnout nižší cenu. Cena za zhotovení POH pro obec do 5 000 obyvatel činí 25 000 Kč a pro obec od 5 000 do 12 000 obyvatel 35 000 Kč (uvedené ceny jsou bez DPH).

 

Kontakt


Pokud vás nabídka oslovila, kontaktujte prosím naši odpadovou expertku Mgr. Renatu Plackovou (renata.plackova@hnutiduha.cz; 737 136 911).


Štítky: