Z celého srdce chci českou divočinu. Ochraňte ji.

Pošlete poslancům pohled z úchvatné šumavské přírody a přesvědčte je, aby chránili divočinu v našich národních parcích.

Parlament právě projednává klíčový zákon o českých národních parcích. Pomozte nám v našem úsilí zajistit divoké přírodě na jejich území lepší ochranu před kácením, developerskou zástavbou a jinými škodlivými zásahy.

Ukažte poslancům, co mají chránit – pošlete jim pohlednici z ohrožených míst v národním parku Šumava, o kterém se nejvíce diskutuje. Je to jednoduché: podívejte se na fotografie, jednu vyberte, napište vzkaz a pak jedním kliknutím odešlete.

Ministr životního prostředí Richard Brabec připravil novelu zákona o ochraně přírody a krajiny a žádá poslance, aby ji schválili. Návrh mění a zpřesňuje pravidla péče o čtyři české národní parky, klenoty naší přírody a hojně navštěvované symboly naší krajiny. Právě teď se jedná například o ochraně impozantních pískovcových skalních měst v Českém Švýcarsku nebo rozsáhlých horských smrčin a vzácných rašelinišť Šumavy.

Současná podoba návrhu je v základu dobrá, ale nedostatečně chrání divokou přírodu v národních parcích:

V národních parcích Šumava a Podyjí potřebuje divoká příroda ochranu ihned na polovině jejich rozlohy. Ministerský návrh však pouze říká, že se to někdy v budoucnu má stát. Bez konkrétních závazků přímo v zákoně, dokdy se tak v jednotlivých národních parcích stane, je to ale jen prázdný slib. Na Šumavě má teď divočina prostor na pouhé čtvrtině rozlohy parku a v perlách šumavské přírody, jako je kaňon řeky Křemelné či prales na Smrčině, se navíc může kácet. Proto žádáme poslance, aby ponechali nejméně polovinu NP Šumava a Podyjí přírodě a turistům ihned a na druhé polovině umožnili šetrné hospodaření místních lidí. V NP Krkonoše a NP České Švýcarsko by tento cíl měl být naplněn nejpozději do 30 let.

Zákon dokonce nezajišťuje budoucnost ani místům divoké přírody, které ochranu už mají teď. Příští ministr nebo ředitel národního parku mohou vše změnit k horšímu. Zákon nezaručuje, že třeba do Modravských slatí nevjedou harvestory, že se nezačne těžit dřevo v Labském dole v Krkonoších, v divokém kaňonu Dyje nebo u Pravčické brány. Do zákona je proto potřeba doplnit také minimální rozlohu jádrové zóny divoké přírody pro každý národní park. Ta zaručí bezprostřední ochranu těch nejcennějších míst před škodlivými zásahy.

Přísnější regulaci potřebuje stavební činnost v národních parcích. Někteří politikové tam totiž naopak chtějí rozprodat státní půdu a krajinu rozparcelovat na stavební pozemky. Návrh ministerstva jim v tom brání velmi nedostatečně.

Kdy a kolik divoké přírody je třeba chránit v našich národních parcích

Rozloha území v současnosti ponechaného divoké přírodě Minimální rozloha přírodní zóny s divokou přírodou (doplnit do textu novely zákona) Nejzazší rok dosažení více než poloviny NP jako přírodní zóny (doplnit do textu novely zákona)
Národní park Podyjí 43 % 50 % Do tří let
Národní park Šumava 26,5 % 50 % Do tří let
Krkonošský národní park 13 % 19 % Do třiceti let
Národní park České Švýcarsko 10 % 10 % Do třiceti let

Podrobnější informace o návrhu zákona a o tom, co a jak je třeba zlepšit, najdete v přiložených publikacích.

Národní parky pro přírodu, příroda pro lidi

Ochrání zákon jedinečnou divokou přírodu národních parků?

Samotný text novely najdete na webu Poslanecké sněmovny.

Pomoci divočině v národních parcích můžete právě teď!
Najděte pár minut času a pošlete pohlednici ze Šumavy poslancům.

Vyberte pohlednici, kterou chcete poslat

Pošlete poslancům pohlednici z úchvatné šumavské přírody

Jak napsat vzkaz, aby měl na politiky největší účinek?

  1. Buďte struční. Stačí jeden až tři odstavce textu. Aby Vaše sdělení nevypadalo jako výkřik, mělo by mít alespoň tři věty.
  2. V rámci svého vzkazu požádejte poslance, aby v novele zákona o ochraně přírody, kterou právě projednává sněmovna, zajistili ochranu divočiny v národních parcích v rozsahu, jaký si zaslouží (například v NP Šumava nebo Podyjí je možné ponechat ihned polovinu jejich rozlohy přírodě). Vyzvěte je, aby tam zabránili rozprodeji státních pozemků a přísněji regulovali další rozšiřování zástavby.
  3. Pište vlastními slovy. Není vhodné kopírovat texty z webových stránek.
  4. Přidejte své osobní zážitky ze Šumavy či jiných národních parků a důvody, proč vám na národních parcích a divoké přírodě záleží.
  5. Buďte slušní. Vulgární a urážlivé dopisy budou automaticky mazány nebo vráceny autorům.
  6. Vaši zprávu rozešleme všem poslancům.
  7. Těm, kteří Vám odpoví, pak prosím poděkujte a reagujte na jejich odpověď.