Publikace

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Skládky a spalovny odpadů

20 / 12 / 9

Drůbeží plátek

Takto by asi vypadaly noviny psané drůbeží žijící ve velkochovech.

Šumava - národní park rašelinišť, pralesů a kůrovce

Šumava patří mezi klenoty českého přírodního dědictví. Rozsáhlá rašeliniště, pralesovité porosty horských smrčin a budčin, divoké řeky, ledovcová jezera i mokřady Vltavského luhu tvoří pestrou mozaiku vzácných přírodních biotopů.

Stránky