Publikace

Šumava - národní park rašelinišť, pralesů a kůrovce

Šumava patří mezi klenoty českého přírodního dědictví. Rozsáhlá rašeliniště, pralesovité porosty horských smrčin a budčin, divoké řeky, ledovcová jezera i mokřady Vltavského luhu tvoří pestrou mozaiku vzácných přírodních biotopů.

Borové monokultury

Výsadba monokultur borovice lesní likviduje přírodě blízké listnaté a smíšené lesy a mění je v umělé nevzhledné plantáže. Současně dochází k vymírání mnoha druhů živočichů a rostlin a k poškozování lesní půdy. Nepřirozené monokultury jsou náchylnější k požárům a jiným kalamitám. A navíc, procházka v takovém lese není zrovna pastvou pro oči. Proto musíme monokultury borovic převést zpět na smíšené lesy a přestat s kácením posledních zbytků cenných dubových lesů.

Strukturální fondy EU

57 / 12 / 9

Čisté zdroje energie

21 / 12 / 9

Větrné elektrárny

21 / 12 / 9

Stránky