Česká Lípa

Vedeme kampaně s cílem zabránit ničení krajiny kolem našeho města. Proto například sledujeme rozhodování o kamenolomu na kopci Tlustec nebo ovlivňujeme podobu protipovodňových úprav na řece Ploučnici. Záměr, který by znamenal zničení mokřadů, podmáčených biotopů a domovů několika státem chráněných druhů živočichů, se nám podařilo odvrátit.

Cyklojízdy

Dlouhodobě prosazujeme lepší cyklistickou dopravy v České Lípě. Proto také každoročně pořádáme cyklojízdy.

Připravujeme besedy o alternativní kultuře a jsme zapojeni do kampaně Hnutí DUHA proti bourání obcí v severních Čechách kvůli uhlí.

Jste z Českolipska? Připojte se k nám.

  • Užijte si pohodovou jízdu městem. Pojeďte s námi na cyklojízdu.
  • Pomozte nám propagovat cyklistickou dopravu.
  • Zúčastněte se našich akcí nebo nám přímo pomozte s jejich organizací.
  • Připravujte s námi pravidelné akce, jakými jsou například oslavy Dne Země.

 

Kontakt

Pavlína Lomičová

Chelčického 1012
470 01 Česká Lípa

tel.: 487 834 149
e-mail: m.lomic@worldonline.cz