PF 2017

Přejeme vám krásný nový rok 2017! 

A děkujeme. Protože jsme společně s vámi letos dokázali:

  • zastavit návrh nespravedlivých a neekologických elektrických tarifů,
  • najít pět míst, kde by se u nás mohla v budoucnu rozvíjet divoká příroda - a pozvat do nich ohleduplné turisty,
  • namotivovat poslance, aby přijali dobrý návrh zákona o ochraně přírody,
  • prosadit, že peníze z Evropských fondů budou využity na zlepšení recyklace, snížení produkce odpadů a lepší recyklační služby pro domácnosti a ne na výstavbu spaloven komunálních odpadů.

Pusťte si krátké video, kde hlavní roli hraje programový ředitel Hnutí DUHA Jiří Koželouh.

ENG:

Happy New Year 2017!

We would like to thank you. This year together with you (and thanks to you) we were able to:

  • stop the proposal for unfair and environmentally destructive electricity tariffs,
  • identify five places (in the Czech Republic) where wild nature could evolve, and invite respectful tourists to visit it,
  • motivate Members of Parliament to back a good draft bill on nature protection,
  • uphold that the EU funding is to be used to improve recycling methods, reduce waste production and improve recycling services available to households rather than to construct more municipal waste incinerators.

Watch a short video, starring the program director of Hnutí DUHA, Jiří Koželouh.