Prezidentské volby – Jiří Dienstbier

Měl by stát nastartovat programy zaměřené například na zateplování budov, modernizaci železnice nebo rozvoj elektromobilů, na budování obecních výtopen na biomasu či pasivních domů?

Stát by měl koordinovat velké projekty, které mohou mít velký pozitivní vliv na životní prostředí. Vladimír Špidla razí nejen v sociální demokracii snahu o rozsáhlý program obnovy přirozeného koloběhu vody v krajině. Je to podle něj nejen přínos pro ekologii, ale v neposlední řadě i pro zaměstnanost. Již v minulosti stát poskytoval finanční příspěvky na zateplování budov. Jsem pro takové programy ve veřejném zájmu, protože výsledkem je úspora energie.

Budete jako prezident/ka podporovat, aby stát vyčlenil několik vhodných míst, jež by byla ponechána pouze koloběhu divoké přírody a turistům?

V současné době mne trápí, jak různí developeři zastavují poslední volné plochy ve městech. Často jde o parky sloužící lidem všeho věku ke hře nebo relaxaci. Pokud jde o divokou přírodu, vím, že existují různé zóny národních parků, kde by toto mělo fungovat. Pokud je ale nějaký jiný systém značení nebo ostrahy takových zón, tak se nebudu bránit konzultaci k tomuto tématu třeba i s organizacemi sdruženými v Zeleném kruhu.

Jak budete jako prezident/ka podporovat uchování občanských práv v zákonech?

Sociální demokracie je strana občanské emancipace, to bude platit i pro mě jako sociálně demokratického prezidenta. Omezování dosažených občanských práv je v protikladu k historickému programu sociální demokracie. A jak jsem již mnohokrát řekl: chci být prezidentem – moderátorem diskuse mezi občanskou společností a státními úřady. K tomu by měl sloužit i Pražský hrad jako místo dialogu kultury, politiky a angažovaných občanů.

Jak především by měla Česká republika přispět ke zmírnění škod, které změny podnebí způsobí v rozvojových státech?

Česká republika musí podporovat aplikaci technických vylepšení přispívajících ke zmenšení znečištění a spotřeby energie; měla by podporovat ekologickou gramotnost obyvatelstva; účastnit se na mezinárodních misích pomáhajících rozvojovým zemím v boji se zmírněním škod. A aktivně se jako členská země Evropské unie účastnit mezinárodních fór, jakým byl nedávný summit v Dauhá. Pokud jde o konkrétní kroky, opět bych využil konzultace třeba s Českem proti chudobě.

Můžete nám prosím říci, které druhy odpadu u Vás doma třídíte?

Papír, sklo, plast, směsný odpad, na chalupě pak máme kompost.