Stanovisko Hnutí DUHA k lesnické výzvě

Lesnická výzva (http://www.lesnickavyzva.cz) upozorňuje na kritickou situaci našich lesů a žádá urychlenou akci příslušná ministerstva, vládu, zákonodárné sbory i veřejnost. S většinou textu se Hnutí DUHA ztotožňuje. Výzva obsahuje klíčové požadavky na obnovu porostů s využitím přirozené obnovy s cílem druhově pestrých a věkově diferencovaných porostů, které budou odolnější vůči klimatickým změnám a snížení stavů spárkaté zvěře tak, aby neohrožovala obnovu lesů. Dále obsahuje požadavek na rajonizaci lesů z hlediska priorit zasahování proti kůrovci, neboť není kapacita zasahovat všude. Hnutí DUHA podporuje i ostatní návrhy ve výzvě obsažené.

Jedinou výjimkou je požadavek na „rychlou“ obnovu lesů - což implicitně může znamenat i rychlé umělé zalesnění výsadbou sazenicemi za každou cenu. To je v přímém rozporu se snahou, aby budoucí lesy byly věkově a strukturálně rozrůzněné, tedy aby to nebyly znovu věkově stejné monokultury, byť s různými druhy stromů. Obnovu holin je třeba vést přes takzvané přípravné dřeviny (například bříza, jeřáb, olše a další), které zlepší půdu zničenou holosečí a dají potřebný zástin cílovým stínomilným dřevinám jako je buk či jedle. Jejich postupné dosazovaní do porostů přípravných dřevin zajistí věkovou a prostorovou diferenciaci a tím i větší odolnost budoucích lesů. Upozorňujeme však, že některé důležité návrhy pro pomoc našim lesům ve výzvě chybí a také je ve výzvě neúplně podán kontext současné krize lesů. 

Podrobné stanovisko si můžete stáhnout níže.