100 měst a obcí žádá o legislativu na podporu čistého vytápění

Rovná stovka měst a obcí se na poslance obrátila společným dopisem, kde žádají o novou legislativu na podporu čistého vytápění [1].
Změna v zákoně má rozhýbat výstavbu výtopen na biomasu, bioplynových stanic, solárních kolektorů či geotermálního vytápění a podobných projektů – takže vytvoří tisíce pracovních míst a sníží závislost na dovozu plynu.
Starostové podotýkají, že čtyři roky starý zákon účinně pomohl rozvoji obnovitelných zdrojů elektřiny. „Podobná legislativa, která by ustanovila koncepční podporu výrobě obnovitelného tepla, však zatím citelně chybí“, připomínají. „Využití místně dostupných obnovitelných zdrojů je přitom jednou z cest, které mohou omezit závislost naší země na dovozu paliv a energie ze zahraničí.“ Mezi signatáři dopisu jsou i zástupci Jeseníka, Děčína či Břeclavi.
Právě čisté vytápění má u nás mnohem větší možnosti než výroba zelené elektřiny. Loňská studie publikovaná Hnutím DUHA a sdružením Calla spočetla, že z obnovitelných zdrojů lze v České republice rozumně vyrábět asi 171 milionů gigajoulů tepla – tedy zhruba polovinu současné spotřeby [2]. Bylo by to více, než činí kompletní spotřeba dováženého zemního plynu na vytápění. K podobnému výsledku došla i takzvaná Pačesova komise [3].
„Žádáme proto poslance a senátory, aby se zasadili o koncepční podporu výroby tepla z obnovitelných zdrojů“, píší města a obce.
Příležitostí bude hlasování o takzvaném energetickém zákoně, který se na program Poslanecké sněmovny dostane patrně v únoru. Zákonodárci do něj mohou vložit důležitou klauzuli podporující teplo z obnovitelených zdrojů a takzvanou kogenerační výrobu tepla – včetně výtopen na biomasu.
Martin Mikeska z Hnutí DUHA řekl:
„Zelené teplo je jedna velká nevyužitá příležitost. Změny v zákoně by doslova rozhýbaly odvětví a pomohl na svět tisícům výtopen na biomasu, bioplynových stanic, geotermálního vytápění a podobných projektů. Srazí tak dovoz zemního plynu i exhalace skleníkových plynů a vytvoří tisíce pracovních míst.“
Edvard Sequens ze sdružení Calla řekl:
„Bez cílené a promyšlené podpory výroby tepla z obnovitelných zdrojů energie nemůžeme splnit závazný cíl směrnice EU přijaté v rámci tzv. energeticko-klimatického balíčku. V ní jsme souhlasili s nárůstem využití obnovitelných zdrojů energie na 13 % konečné spotřeby do roku 2020.  Příkladem nám může být Německo, kde  1. ledna vstoupil v platnost zákon o obnovitelném teple."
Poznámky:
[1] Kompletní text a seznam signatářských obcí a měst
[2] Podrobnosti v tiskové zprávě [3] Podle zprávy Pačesovy komise obnovitelné zdroje energie u nás mohou dodávat přinejmenším 127 milionů gigajoulů tepla.