Odpady

Vše, co se nakonec stane odpadem, bylo nejprve surovinou. My pracujeme na tom, aby odpadu bylo co nejméně a suroviny se vracely do oběhu. Způsobů je mnoho: udržovat výrobky smysluplné a funkční, nacházet jim nové využití nebo je recyklovat či kompostovat.

V současné době je na evropské úrovni platný takzvaný Balíček pro oběhové hospodářství a to mimo jiné znamená, že Česká republika navíc musí zvýšit míru recyklace odpadů ze současných 38 % na minimálně 65 % (do roku 2035). A jak ukazují průzkumy, lidé třídit opravdu chtějí, navíc roste i skupina těch, kteří se snaží o minimalizaci svého odpadu. To všechno jsou dobré zprávy.

Teď jde ale o to, aby nám, občanům, stát a obce nastavily podmínky tak, že cílů dokážeme dosáhnout. Třeba tak, že nám obchody nebudou nutit spolu s potravinami a dalším zbožím zbytečné obaly, tedy vlastně odpady. Nebo že výrobci budou nabízet trvanlivější a snadno opravitelné produkty.

V součtu chytrá řešení sníží zahlcenost planety odpady i naši závislost na těžbě nových surovin, které se často dovážejí ze zahraničí. Recyklace a předcházení vzniku odpadu je prostě výhodnější: pro domácnosti, radnice i celou ekonomiku.

Proto také prosazujeme nový zákon o odpadech, který rodinám usnadní třídění, přesměruje odpad ze skládek do recyklace a bude podporovat předcházení vzniku odpadu.

Štítky: