170 let Žofínského pralesa, nejstarší české rezervace

Ve čtvrtek (28. srpna) uplyne 170 let od založení Žofínského pralesa, první české přírodní rezervace. Tehdy prakticky vznikla ochrana přírody v dnešní České republice.
Jiří hrabě Buquoy vydal pokyn svému lesnímu inspektorovi, aby chránil místo „vzbuzující obdiv a úctu svým stavem“ na jihočeském panství v Novohradských horách. Protože prý „lesy těchto vlastností budou známy brzy jen z historického líčení, rozhodl jsem se zachovat zmíněnou lesní část jako památník dob dávno minulých názornému požitku pravých přátel přírody.“ [1]
Současná národní přírodní rezervace má 103 hektarů. Rostou zde divoké bučiny i takzvané podmáčené smrčiny. Domov tu má čáp černý, datlík tříprstý a další vzácné druhy zvířat, ptáků a rostlin.
Žofinský prales – společně se nedalekou rezervací Hojná Voda, pověstným Boubínským pralesem (který letos shodou okolností rovněž slaví 150 let), částmi šumavského národního parku, pár místy v Beskydech či v lužních lesích u soutoku Dyje s Moravou a jinde – patří mezi několik málo ploch, kde u nás pralesní příroda dostává zcela volnou ruku. Lze zde obdivovat přirozené proměny ekosystémů: prastaré stromy, obrovské vývraty, padlé tlející kmeny a samovolně vyrůstající stromky.
Zcela ponechaných přírodě je ale pouhého 0,83 % českých lesů [2]. Přitom vědci zjistili, že k zachování mizejících druhů zvířat, rostlin a hub je potřeba takto vyčlenit jednu desetinu lesních porostů [3].
Hnutí DUHA prosazuje, aby přírodní rezervace, kde divočina dostane úplně volnou ruku, pro začátek zahrnuly pečlivě vybraná 3 % zdejších lesních porostů. Podle ekologické organizace tak turisté získají fascinující místa k výletům.
Jaromír Bláha z Hnutí DUHA řekl:
„Žofínský prales je doslova legenda. Nejde přitom jen o symboliku první české rezervace. Opravdu patří mezi několik nejvzácnějších, nejlépe dochovaných zbytků našich pralesů. Může se s ním měřit jen pár rezervací v Beskydech, na Šumavě a na několika dalších místech. Ale podobných míst je u nás jen několik a jsou příliš malá, takže k uchování bohatství lesních druhů zvířat, rostlin a hub nestačí. Stát by měl k ponechání přírodě pro začátek vyčlenit tři procenta lesů. Vzniknou tak ostrůvky fascinující divočiny i perfektní atrakce pro turisty."
Poznámky:
[1] Historie pralesa na vědeckých stránkách Pralesy.cz
[2] Statistika na webu Agentury ochrany přírody a krajiny
[3] Hanski, I., et Walsh, M.: How much, how to? – Practical tools for forest conservation, BirdLife International, Helsinki 2004