89 % Čechů chce, aby Gandalovič zasáhl proti dovozu kradeného dřeva do Evropy

Skoro devět z každých deseti Čechů chce novou legislativu, jež zajistí, aby dřevo dovážené do EU nepocházelo z ilegální těžby. Potvrdil to průzkum veřejného mínění, který zadaly ekologické organizace [1].
WWF a Friends of the Earth Europe – organizace, kterou v České republice zastupuje Hnutí DUHA – prosazují, aby europoslanci a ministři zemědělství rychle schválili a přitom i vylepšili účinná opatření.
Čeští delegáti v Evropském parlamentu mají už v dubnu hlasovat o vylepšení legislativního návrhu, který mají na stole. Během několika dalších měsíců o něm budou rozhodovat také ministři, jimž nyní předsedá Petr Gandalovič.
Reprezentativní průzkum zjistil, že 70 % české veřejnosti nevěří v legální původ všeho dřeva na trhu. Číslo je druhé největší ze čtrnácti sledovaných zemí EU – více pochybovačů je už jen v Bulharsku. Nedůvěra představuje velký problém pro firmy, které se rozhodly, že podniknou věrohodná a účinná opatření proti ilegálnímu zboží.
Nejenže 89 % dotázaných chce novou legislativu, která s ilegálním dovozem zatočí. Navíc 84 % respondentů podporuje, aby její součástí byly konkrétní pokuty pro firmy, jež pravidla poruší.
WWF a Hnutí DUHA chtějí, aby europoslanci i ministři legislativu schválili před červnovými volbami do Evropského parlamentu. Klíčovou roli přitom hraje Petr Gandalovič, který by ji měl zařadit na program příští Rady ministrů zemědělství.
Aniž by to spotřebitelé tušili, velká část dřeva importovaného do EU pochází z ilegální těžby. Odhaduje se, že ukradeno bylo 16–19 procent suroviny dovezené do unie [2]. Nezákonné kácení tvoří asi 73 % poražených stromů v Indonésii a 47 % v Brazílii [3]. Podle několik let starých propočtů by se na českém trhu mohlo ocitat asi 100 000 kubíků ilegálního dřeva ročně [3] – to jsou řádově desítky tisíc kradených kmenů z Ruska, afrických zemí a odjinud.
Anke Schulmeisterová ze WWF řekla:
„Dovoz ilegálně vytěženého dřeva je pořád velký problém. Odhaduje se, že asi šestnáct až devatenáct procent dřeva dováženého do EU pochází z ilegálních nebo podezřelých zdrojů. Potřebujeme konkrétní a účinnou evropskou legislativu – a je vidět, že má silnou podporu veřejnosti.“
„Vyjednavači by měli respektovat veřejné mínění a podpořit legislativu, ze které všichni dodavatelé a obchodníci se dřevem poznají, co musí udělat, aby doložili legální původ svého zboží. Aby byla spravedlivá k firmám, které se snaží být slušné legislativa musí mít jasné důsledky pro ty, kdo pravidla nedodržují.“
Vojtěch Kotecký z Hnutí DUHA řekl:
„Nejde jenom o princip. Ilegální kácení zbytečně ničí vzácnou pralesní přírodu, statisíce místních lidí připravuje o domov i přírodní zdroje a okrádá chudé země o peníze. V některých rozvojových státech je ilegální těžba na vývoz do Evropy hodně vážný problém. Odhaduje se, že každý rok se k nám dovezou desetitisíce kubíků ukradeného dřeva, které koupí nic netušící zákazníci. Čeští europoslanci budou o vylepšení legislativy hlasovat už v dubnu a hlavně ji má v rukou Petr Gandalovič, na kterém závisí včasné projednání ministerskou radou EU.“
Poznámky:
[1] Průzkum organizovala renomovaná britská agentura YouGov. Probíhal začátkem března, v České republice se výzkumníci dotazovali reprezentativního vzorku 501 respondentů. Kompletní výsledky jsou k dispozici u Hnutí DUHA nebo WWF.
[2] Illegal wood for the European market: an analysis of the EU import and export of illegal wood and related products, WWF-Germany, Frankfurt a.M. 2008: ke stažení >> [3] Hewitt, J.: Failing the forests: Europe's illegal timber trade, WWF-UK, Godalming 2005: ke stažení >>