Ambrozek s Urbanem musí snížit exhalace

Ministři by měli v  národním plánu pro druhé kolo obchodování s emisemi po průmyslu požadovat, aby elektrárny, hutě, chemičky a další průmyslové podniky postupně snížily exhalace na 85 milionů tun: tedy asi o šest procent. To je hlavní doporučení ekologických organizací k plánu, který má vláda schválit do června.
Centrum pro dopravu a energetiku a Hnutí DUHA dnes zveřejnily své podrobné požadavky na klíčové opatření, které rozhodne o velikosti příspěvku českého průmyslu ke globálním změnám podnebí. Zejména prosazují: 
·        snížení průmyslového znečištění zhruba o 6 procent [1];
·        pravidla pro rozdělování povolenek podnikům, která nebudou dávat všem stejně, ale zvýhodní čistější a efektivní výrobce (tzv. benchmarking);
·        účelné využití emisních povolenek – 10 procent z celkového objemu povolenek by vláda měla prodat v průhledné aukci;
·        opatření motivující k rychlejší náhradě zastaralých technologií za nové a čisté: provozovatelé, kteří ukončí provoz starého zařízení a nahradí ho novým, efektivnějším se stejným či vyšším výkonem, by si mohli nechat rozdíl povolenek jako bonus.
 
Česká republika patří se 12 tunami na obyvatele a rok k evropským rekordmanům v exhalacích oxidu uhličitého. Přesto vláda v loni schváleném národním plánu pro první kolo obchodování s emisemi povolila velkým znečišťovatelům zvýšení o dalších více než 8 procent. Alokační plán pro příští kolo – tedy na roky 2008–2012 – ministři životního prostředí a průmyslu právě začínají sestavovat.
Podrobné informace k hlavním doporučením CDE a Hnutí DUHA pro alokační plán v třicetišestistránkové publikaci na nových internetových stránkách k emisnímu obchodování: www.alokacniplan.cz/napriste.html
Klára Sutlovičová z Centra pro dopravu a energetiku řekla:
„Účelem obchodování s emisemi je postupně snižovat znečištění, které mění naše podnebí. Pokud má systém vůbec dávat smysl, musí vláda kvóty na emise v novém alokačním plánu snížit. Ekologické organizace prosazují, aby to v druhém kole obchodování bylo zhruba o 6 procent. Důležité také bude, jak se povolenky rozdělí jednotlivým podnikům – ti, co znečišťují méně, by měli být zvýhodněni.“
Vojtěch Kotecký z Hnutí DUHA řekl:
„Vládní plán pro první kolo obchodování byl naprostým fiaskem. Ačkoli patříme mezi nejhorší znečišťovatele v Evropě, vláda průmyslovým podnikům dovolila exhalace ještě zvýšit. Tentokrát musí úkol snižovat znečištění vzít vážně. Ministři by neměli zapomínat, že před dvěma lety schválili postupné snižování exhalací o třicet procent do roku 2020. Právě teď se rozhodne, zda tímto směrem vykročí, nebo se rozhodnou dalších šest let vůbec nic nedělat."
 
Poznámky:
[1] Cíl vychází z objemu exhalací v roce 2004, podle nějž vláda vypočítala příděly povolenek pro podniky v prvním alokačním plánu. Průmyslové podniky spadající do obchodování s emisemi tehdy vypustily zhruba 90,5 milionu tun CO2.