Amoniak z drůbežáren škodí lidskému zdraví

Hnutí DUHA před letními měsíci upozorňuje na možnou souvislost mezi velkodrůbežárnami a kožními vyrážkami po koupání v přírodních nádržích. Amoniak [1], který se z velkochovů uvolňuje, totiž podporuje růst sinic. V roce 2007, z něhož jsou poslední známá čísla, patřila mezi rekordmany třeba farma Česká drůbež z Velkého Mahalova. Vyprodukovala více než 160 kg amoniaku každý den.
Česká republika patří mezi špičky evropských producentů amoniaku. Jeho nebezpečí spočívá zejména v uvolňování dusíku do životního prostředí, protože se rozpouští v dešťových srážkách. Přispívá tak například ke zvyšování kyselosti půdy nebo tzv. eutrofizaci vod. Následně se ve vodě množí sinice a řasy, které u citlivějších jedinců vyvolávají zdravotní problémy, jako je ekzém, kašel i další dýchací potíže.
Česká republika je v rámci evropské pětadvacítky na pátém místě v celkových emisích amoniaku. V přepočtu pak dostaneme hodnotu 0,64 kg škodlivého plynu na osobu a rok [2], což nás staví ještě o stupínek výše na nelichotivém žebříčku. Na vině je především velmi intenzivní české zemědělství, jelikož 74 % emisí amoniaku vzniká z rozkladu lidské a zvířecí močoviny. Je nasnadě, že většina exhalací pochází z intenzivních velkochovů, kde je vysoká koncentrace živočichů.
Znečišťovatelé jsou povinni hlásit úniky amoniaku do ovzduší do tzv. Integrovaného registru znečišťování [3], pokud přesahují 10.000 kg ročně. Za Českou drůbeží se na druhém místě objevil Podnik živočišné výroby Nový Jičín, následuje Mave Jičín a další [4].
Jako řešení problému vysoké produkce amoniaku Hnutí DUHA prosazuje lepší finanční podporu pro ekologické zemědělství v rámci Programu rozvoje venkova, zejména pak pro ekochovy drůbeže. Nižší koncentrace drůbeže v ekologických chovech tak logicky omezí vznik amoniaku. V současné době neexistuje žádná zvláštní podpora pro ekologické chovy, což značně omezuje trh s biopotravinami. Nižší produkci amoniaku, ale současně i důstojnější podmínky pro chovaná zvířata, mohou po ministrovi zemědělství požadovat i občané a ze stránky www.ceskebiopotraviny.cz mu napsat osobní email.
Vratislav Vozník, tiskový mluvčí Hnutí DUHA říká:
„Amoniak je pro životní prostředí velmi škodlivá látka. Ve velkém množství vzniká právě v průmyslových velkochovech s nadměrnou koncentrací zejména drůbeže. Přitom by stačilo, aby ministr zemědělství upravil podmínky pro přidělování dotací, aby motivoval chovatele k přechodu na ekologické zemědělství.“
Poznámky:
[1] Informace o účincích amoniaku najdete zde >>
[2] Metodika přepočtu je k dispozici zde >>
[3] Webové stránky registru naleznete zde >>
[4] Velkodrůbežárna je zemědělský podnik s více než 40 000 kusů drůbeže. Informace lze po zadání parametrů dohledat zde >>  a získáte následující žebříček největších znečišťovatelů:
1. Česká drůbež s.r.o.
Česká drůbež s.r.o. – Chov nosnic – Velký Malahov
58.900,00 kg amoniaku v roce 2007
161,4 kg amoniaku / den
2. Podnik živočišné výroby Nový Jičín, a.s.
Farma nosnic Kunín
53.900,00 kg amoniaku v roce 2007
146,7 kg amoniaku / den
3. Mave Jičín, a.s.
Mave Jičín, a.s. - Závod Soběraz
43.700,00 kg amoniaku v roce 2007
119,7 kg amoniaku / den
4. Vejce cz s.r.o.
1. středisko chov drůbeže Chrudim
42.000,00 kg amoniaku v roce 2007
115,1 kg amoniaku / den
5. AGROPODNÍK Hodonín a.s.
AGROPODNIK Hodonín a.s.- Chov nosnic Ratíškovice
40.600,00 kg amoniaku v roce 2007
111,2 kg amoniaku / den
6. MACH DRŮBEŽ a.s.
MACH DRŮBEŽ a.s. – drůbeží haly Smiřice
39.900,00 kg amoniaku v roce 2007
106,9 kg amoniaku / den
7. DRUKO STŘÍŽOV s.r.o.
36.800,00 kg amoniaku v roce 2007
100,8 kg amoniaku / den
8. Česká drůbež s.r.o.
Česká drůbež s.r.o. – Odchovna kuřic Myslív u Všerub
36.400,00 kg amoniaku v roce 2007
99,7 kg amoniaku / den
9. AGT – CHEM s.r.o.
Farma výkrmu brojlerů Oráčov
34.100,00 kg v roce 2007
93,4 kg amoniaku / den
10. Výkrm Hradecko s.r.o.
VP Labské Chrčice
33.900,00 kg amoniaku v roce 2007
92,9 kg amoniaku / den