Analýza odpadu v Němčicích: rezervy jsou v bioodpadech

68 kilogramů odpadu dnes prošlo v Němčicích nad Hanou rukama 5 dobrovolníků a pracovníků Hnutí DUHA. Analýzou jeho složení získali vstupní informace pro návrh efektivnějšího odpadového hospodářství ve městě. Němčice byly čtvrtým sídlem, kde podobný rozpor proběhl [1].
Největší podíl, zhruba polovinu celkové hmotnosti, měl bioodpad tvořený kuchyňskými zbytky, který je možné kompostovat a použít třeba jako hnojivo. Proto jedním z hlavních doporučení od ekologické organizace bude podpora domácího kompostování ve městě. Další významnou složkou, která se dá vytřídit do žlutých kontejnerů, byly kelímky od jogurtů, igelitové tašky a podobné plasty. Vážily dohromady zhruba 5 kilo, zabíraly však v popelnicích největší prostor. Obyvatelé Němčic naopak velmi dobře třídí PET lahve, jichž bylo v odpadu jen 15 kusů. Nicméně i toto množství stačí na výrobu například tří triček.
Míra recyklace odpadů u nás nyní činí pouhých 20 %, zatímco v sousedním Německu nebo Rakousku jsou na tom až třikrát lépe - hlavně proto, že třídění je pro české domácnosti komplikované. Popelnice totiž stojí před každým domem, ale k barevným kontejnerům na tříděný odpad to má domácnost v průměru přes 100 metrů daleko.
Hnutí DUHA dlouhodobě spolupracuje se zhruba třiceti obcemi, které chtějí zlepšit odpadové hospodářství na svém území [2].
Tomáš Přikryl z Hnutí DUHA řekl:
„Podobné analýzy jsou velmi dobrým nástrojem ke zjištění potřeb v jednotlivých sídlech. Díky podpoře Nadace rozvoje občanské společnosti jsme připravili návrhy na zlepšení recyklace již v mnoha českých a moravských městech. Je ale třeba apelovat i na politiky, aby schválili nový odpadový zákon a zjednodušili tak třídění druhotných surovin.“
Poznámky:
[1] Informace o dalších rozborech naleznete na >>
[2] Informace o síti obcí k dispozici na >>