Anketa: Turisté jezdí na Šumavu za divočinou

Více než 63 % respondentů vnímá národní parky jako území, kde má člověk na významné ploše ponechat přírodu bez lidského zásahu, pouze s umožněním vstupu návštěníků. V letošním roce vyjádřila největší podporu ponechání významné plochy NP přírodním procesům věková skupina do 25 let (75,7 %), relativně nejnižší je podpora respondentů starších 51 let (52,4 %).

Ankety se zúčastnilo 3916 turistů.

Zajímavý výsledek vzešel z otázky, nakolik turistům překáží omezení pohybu v národním parku. Chodit jen po značených stezkách by návštěvníci nejčastěji akceptovali na 1/3 až 2/3 území parku (47,1 %). Pro 15,9 % respondentů by bylo takové omezení přijatelné dokonce na více než 2/3 národního parku. Pro omezení pohybu na méně než jedné třetině parku se vyslovilo 28 % turistů. Jen necelých pět procent (4,9 %) dotázaných neakceptuje žádné omezení.

Turisté se také vyjádřili k dotazu, jak na ně působí uschlé stromy. Pohled na ně nevadí 51,9 % dotázaných, třetina turistů (32,7 %) chce dokonce tato místa navštěvovat a pozorovat zde přírodní proměny lesa. Pouze 4,5 % návštěvníků vadí natolik, že se takovým místům chtějí na výletech vyhýbat.

Dotazování prováděli dobrovolníci Hnutí DUHA a praktikanti vysokých škol.

Jaromír Bláha z Hnutí DUHA řekl:
„Anketa ukázala, že mnoho turistů jezdí na Šumavu právě proto, že je tu národní park, a očekávají, že uvidí divokou, člověkem nespoutanou přírodu bez motorových pil a transportů dřeva. Většina z nich také ví, že pod uschlými stromy, které dříve napadl kůrovec, vyrůstá spontánně nový, přirozený les. Fakt, že třetinu návštěvníků takové oblasti přitahují, ukazuje, že uschlý les neznamená odliv turistů, ba naopak. Samozřejmě nejlepší je, když si ti, kteří ještě pochybují, přijdou prohlédnout proměny pralesů na Šumavě na vlastní oči. V příštím roce zde proto Hnutí DUHA znovu zorganizuje několik exkurzí a pochodů pro širokou veřejnost.“

Poznámky:

[1] Anketa probíhala od 21. června do 29. srpna 2010. Kompletní výsledky lze stáhnout ZDE