Barometr kvality života: letošní čísla nepotěší

Pouze čtyři z deseti vládních ekologických indikátorů vykazují pozitivní trend: ukázala to varující zpráva, kterou ve středu (6. 12.) dostanou na stůl ministři.
Naopak roste automobilová doprava či spotřeba surovin a v zemědělské krajině ubývá divokých ptáků.
Přitom další indikátory, například exhalace oxidu uhličitého nebo zdravotní stav lesů, se sice nezhoršují, ale konkrétní hodnoty jsou velmi špatné. Česká ekonomika také na každou vyrobenou korunu HDP pohltí třetí největší množství energie v EU.
Zprávu o trendech vybraných 36 ekologických, ekonomických a sociálních indikátorů vláda dostává každý rok.
Vojtěch Kotecký z Hnutí DUHA řekl:
„Ekologické indikátory mají sloužit jako barometr kvality života. Podílí se na ní množství zdraví škodlivých výfukových plynů v ulicích i počet ptáků, kteří zpívají na stromech při procházce. Ovšem na pozoru se musí mít i ten nejchladnější byznysmen. Rostoucí energetická náročnost nebo vysoká spotřeba surovin zvyšují náklady, takže poškozují konkurenceschopnost české ekonomiky. Špatné ekologické zprávy se musí promítnout do konkrétní legislativy, daňových reforem i státních investic.“