Barometr kvality života: skládkování vítězí, stát selhává v recyklaci

Česká republika i navzdory mírnému zlepšení nadále recykluje pouhých 24 procent komunálního odpadu – ačkoli úspěšné evropské státy mají několikanásobně lepší čísla.

Vyplývá to ze dvou důležitých zpráv, které vládě ve středu (11. 1.) předloží ministr životního prostředí Tomáš Chalupa [1].

Hnutí DUHA proto dnes varovalo, že ministři by si zprávy neměli pouze přečíst a uložit do šuplíku, ale hlavně přijít s konkrétními programy, které rozhýbou recyklaci, pročistí smog a vylepší zdravotní stav lesů.

Ministr životního prostředí ve svých zprávách pro vládu také varuje, že:

  • Zdravotní stav lesů – takzvaná defoliace – je u nás nejhorší v Evropě [2].
  • 48 % lidí žije v místech, kde množství škodlivých mikročástic prachu ve vzduchu překračuje hygienické limity [3].
  • Na silnicích přibývá kamionů [4].
  • Německo, Nizozemsko, Belgie a jiné evropské státy nyní už recyklují více než 60 procent svých odpadků. Hnutí DUHA proto prosazuje do zákona o odpadech takzvanou recyklační slevu: obce, které hodně recyklují, by měly mít menší poplatky za skládkování zbytkového odpadu. Recyklační sleva by motivovala radnice a obecní úřady, aby zajistily, že třídit odpad bude nejen správné, ale také snadné.

Hnutí DUHA také navrhlo:

  • Nový Program energetické nezávislosti, který pomůže domácnostem vyměnit špinavá uhelná kamna na čisté vytápění, například kotle na biomasu.
  • Reformu lesního zákona, která zajistí zdravé hospodaření v lesích, hlavně větší výsadbu listnatých a smíšených porostů, které jsou odolnější vůči škůdcům a výkyvům počasí než smrkové monokultury.
  • Vylepšení mýtného tak, aby motivovalo firmy dovážet zboží po železnici raději než kamiony – nebo rovnou nakupovat od místních dodavatelů.

Chalupovy zprávy přitom upozorňují, že některá čísla se výrazně vylepšují. Více a více lidí si na střechy instaluje solární kolektory nebo kotle na biomasu k čistému ohřívání vody a vytápění [5], přibývá ekologického zemědělství [6] a máme docela dobré výsledky v recyklaci jednoho druhu odpadků: plastových a papírových obalů ze zboží [7].

Vojtěch Kotecký, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
„Ministři musí vedle á – dusíme se smogem, recyklovatelné suroviny končí na skládkách, lesy chřadnou – říci také bé, totiž co s tím udělají. Neměli by zprávy pouze přečíst a uložit do šuplíku, nýbrž přijít s novými zákony a konkrétními programy, které rozhýbou recyklaci, pomohou lidem pořídit si čisté vytápění nebo vylepší zdravotní stav lesů.“

„Nejde o suché statistiky, nýbrž o naše zdraví a kvalitu života. Navíc vysoká energetická a surovinová náročnost oslabují ekonomiku.“

„Ačkoli se někdy mylně říká, že patříme mezi mistry v třídění odpadu, ve skutečnosti v recyklaci kulháme daleko za úspěšnými evropskými státy. Ministr Chalupa by měl v novém zákoně zavést takzvanou recyklační slevu – obce, které hodně recyklují, budou mít menší sazbu poplatků za skládkování odpadů. Bude radnice motivovat, aby třídit odpadu bylo nejen správné, ale také snadné.“
 

Poznámky:
[1] Vláda bude projednávat Zprávu o životním prostředí za rok 2010 a podobnou takzvanou Situační zprávu ke Strategickému rámci udržitelného rozvoje ČR. Oba dokumenty jsou u Hnutí DUHA k dispozici.
[2] Zpráva o životním prostředí str. 7 a 60–64; Situační zpráva str. 17 a 132–133
[3] Zpráva o životním prostředí str. 7 a 28–29; Situační zpráva str. 10 a 29–30
[4] Zpráva o životním prostředí str. 7 a 95–96
[5] Zpráva o životním prostředí str. 6 a 82
[6] Zpráva o životním prostředí str. 120–123; Situační zpráva str. 17 a 130–131
[7] Zpráva o životním prostředí str. 143–146

Šítky aktuality: