Bez rozvoje obnovitelných zdrojů je možné opravdu odstavit jen nejplýtvavější uhelné elektrárny

Reakce na aktuální studii ČEPS k energetické síti

Pro úplné ukončení spalování uhlí v České republice je nutný rozvoj výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Nepřímo to potvrzuje dnes zveřejněná studie provozovatele elektrické přenosové soustavy ČEPS, která došla k závěru, že již brzy po roce 2030 začne mít Česko nedostatek vlastní elektřiny a po roce 2036 výrazný nedostatek.

Studie varuje před nedostatkem výrobních kapacit, které mohou způsobit nedostatek elektřiny. Důvodem je to, že nepočítá s dosud nepotvrzenými novými zdroji pro krytí deficitu. Jenže tady jde o teoretický předpoklad, že “díru” po uhelných elektrárnách mezi zdroji energie nebude chtít nikdo zaplnit, což je zcela nereálné. Je to příležitost právě pro obnovitelné zdroje. Naopak nové jaderné reaktory jsou vysoce riziková varianta, která by stejně nestihla ovlivnit situaci za deset let, kdy je nutné s uhlím končit.

Vzhledem k významnému přebytku výroby elektřiny nad její spotřebou (Česko je v desítce největších světových vývozců elektřiny) [1] jde bez rozvoje nových zdrojů, významné redukce spotřeby či vyššího dovozu odstavit několik velkých uhelných elektráren - například Počerady či Chvaletice [2].

Ekologické organizace ve spolupráci se zástupci moderní energetiky si proto u společnosti Energynautics objednaly modelování chování české soustavy za předpokladu odstavení uhelných elektráren (nikoli tepláren) do roku 2030 a předpokladu rychlého rozvoje OZE, doplněného o vyšší využití zemního plynu pro výrobu elektřiny [3]. Dostupné zdroje a dovozy by podle modelu celoročně pokryly poptávku po elektřině. V případě provozu Temelína i Dukovan v roce 2030 zůstává ČR nadále exportní zemí.

Karel Polanecký, energetický expert Hnutí DUHA, řekl:
“Odstavit všechny uhelné elektrárny do roku 2030 možné je. Ale souhlasím s ČEPS, že bez nových zdrojů to nepůjde. V horizontu roku 2030 přichází v úvahu kombinace rozvoje obnovitelných zdrojů a využití zemního plynu pro vykrývání špiček spotřeby či období nepříznivých povětrnostních podmínek pro větrné a fotovoltaické elektrárny. Naopak je jisté, že do  té doby nebude navýšena kapacita jaderných zdrojů.”

Jiří Koželouh, vedoucí energetického a klimatického programu Hnutí DUHA a člen Uhelné komise, řekl:
“Jako člen Uhelné komise vítám, že se ČEPS začal zabývat zkoumáním dopadů odstavování uhelných elektráren. V tuto chvíli víme, že je možné odstavit zastaralé provozy jako Počerady či Chvaletice. Ale pro úplný konec uhlí je jednoznačně nutný rozvoj obnovitelných zdrojů. Bude potřeba, abychom se tím zabývali nejen v Uhelné komisi, ale aby také ČEPS předložil potřebné podklady k této variantě.”  

Kontakty:
Karel Polanecký, Hnutí DUHA, 775 778 202, karel.polanecky@hnutiduha.cz
Jiří Koželouh, Hnutí DUHA, 723 559 495, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz

Poznámky pro editory a editorky:
[1] Dle Zprávy o provozu elektrizační soustavy ČR za IV. čtvrtletí 2018 (str. 6, první řádek tabulky “saldo elektřiny”, poslední sloupec “celkem”) byl čistý export (celkový export po odečtení importu) 13,9 TWh.
http://www.eru.cz/documents/10540/4580207/Ctvrtletni_zprava_2018_IV_Q.pd...

V roce 2017 byl čistý export 13 TWh
http://www.eru.cz/documents/10540/2298821/Ctvrtletni_zprava_2017_IV_Q.pd...

V roce 2016 byl čistý export 10.9 TWh
http://www.eru.cz/documents/10540/2298821/Ctvrtletni_zprava_2017_IV_Q.pd...

Desetiletý průměr vývoz elektřiny je 14,6 TWh ročně.
[2] Elektrárna Počerady vyrobila loni 5,3 TWh a Chvaletice 4,7 TWh. Čistý vývoz elektřiny uvažujeme 14,6 TWh (desetiletý průměr dle dat ERÚ). Elektrárny Prunéřov I a Mělník II a III jsou již odstavovány.

[3] Modelování vychází z dat Komory OZE a modeluje chování sítě v 15minutových intervalech po celý rok (nejdná se tedy o pouhou celoroční bilanci, ale zahrnuje proměnlivost výroby a spotřeby během roku, měsíce, týdne i dne): http://glopolis.org/wp-content/uploads/Infolist-sit-bez-uhli.pdf