Biopaliva potřebují nejprve pravidla, pak až další podporu

Vláda by měla nejprve stanovit závazná ekologická pravidla pro biopaliva a pak teprve podporovat jejich další rozvoj, řeklo dnes Hnutí DUHA. Ekologická organizace tak komentovala dnešní požadavek Agrární komory, aby stát s předstihem zvýšil podíl bionafty.
Komora požadovala, aby stát zvýšil přidávání biosložky do nafty ze dvou na 3,5 procenta. Ale Hnutí DUHA prosazuje, aby vláda větší pozornost než bionaftě věnovala plodinám pro použití při výrobě elektřiny a tepla – mají totiž lepší energetický výnos. Přitom zákon na podporu obnovitelných zdrojů tepla u nás stále chybí. Zelená organizace zároveň chce, aby ministři stanovili konkrétní, závazné ekologické standardy pro motorová biopaliva. Musí mezi ně patřit: Pěstování podle pravidel ekologického zemědělství, aby nevedlo k dalším škodám na krajině – například nevyžadovalo vysoké dávky pesticidů a průmyslových hnojiv.Minimální energetický výnos – a potažmo účinnost při snižování emisí skleníkových plynů. Zaručí se tak, že stát nebude podporovat biopaliva, která mají slabou nebo dokonce zápornou bilanci, protože jejich výroba je příliš energeticky náročná. Vyloučení z podpory rizikových plodin, při jejichž pěstování dochází k rozsáhlému odlesňování nebo vytlačování chudých zemědělců v rozvojových zemích – tedy hlavně palmového a sojového oleje z tropické Asie a Jižní Ameriky.Informační list s názory Hnutí DUHA na biopaliva:
www.hnutiduha.cz/publikace/biopaliva_v_doprave.pdf
Vojtěch Kotecký, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
„Bionafta může svým kouskem přispět ke snížení spotřeby fosilních paliv. Ale stát musí stanovit konkrétní, závazná pravidla, která zajistí, že nebude podporovat paliva se špatnou energetickou bilancí nebo další vysokou spotřebu agrochemikálií na polích. Daleko lepší výsledky než motorová biopaliva mají energetické plodiny pro elektrárny a teplárny – proto se vláda musí soustředit na ně. Agrární komora by mohla požadovat zákon o podpoře obnovitelných zdrojů tepla, který u nás citelně chybí.“