BIS naznačuje, že vedení ČEZu ovládá dozorčí radu a stát jako většinový vlastník ztrácí kontrolu

Ustojí dnes dozorčí rada vedená akademikem Václavem Pačesem tlak na nevýhodný prodej elektrárny Počerady – anebo potvrdí zjištění BIS?

Poslední zveřejněná výroční zpráva Bezpečnostní informační služby ČR říká: „Zejména v energetice je řada případů, kdy management společnosti de facto ovládá dozorčí radu. Ta přestává plnit svoji základní roli, a stát jako akcionář tak ztrácí v obdobích mezi valnými hromadami zásadní nástroj kontroly. Jeho zástupci tedy selhávají hlavně v tom, že nedostatečně prosazují zájmy státu.“ [1]
 
Citovaná zpráva je sice za rok 2015, ale její zjištění dostávají smysl právě nyní při urputné snaze vedení společnosti ČEZ prosadit pro stát a ostatní akcionáře nevýhodný prodej uhelné elektrárny Počerady kontroverznímu podnikateli a uhlobaronovi Pavlu Tykačovi. Ten je spojován s tunelováním i pádem bank a jeho sporné transakce vyšetřovala deset let policie. Po léta usiloval o prolomení limitů těžby uhlí. Více o muži, s nímž chce ČEZ většinově vlastněný státem uzavřít strategický obchod, je v poznámce [2].
 
Zpráva BIS dále uvádí: „Přednost dostávala bezriziková řešení, která zohledňovala především finanční stránku věci, avšak zcela nedostatečně brala ohled na zásadní nefinanční hodnoty, jako jsou energetická bezpečnost, postavení na trhu či dobrá pověst.“
 
Dozorčí rada ČEZu má prodej Počerad znovu projednat dnes. Její členové mají tedy jedinečnou příležitost ukázat, že hájí zájem státu a ostatních akcionářů a odmítnout ekonomicky, ekologicky i strategicky nevýhodný prodej.
 
BIS naznačuje, že pokud chce stát účinně hájit veřejné zájmy v energetice, bude muset přistoupit k posílení svých pravomocí v energetických firmách a zohledňovat i jiné hodnoty než jsou peníze. Zpráva k neochotě členů dozorčích rad hájit veřejný zájem totiž poznamenává: „Za tímto postojem se často skrývá obava z trestního či jiného postihu za případné finanční ztráty. K tomu přispívá i to, že ztráta či poškození nehmotných statků, jejichž hodnota často převyšuje možnou finanční ztrátu, se vzhledem k jejich nehmotné povaze důvodem postihu nestávají."
 
Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace ČR, řekl:
“Krátkodobý zisk není všechno. I BIS naznačuje, že hospodaření státu a jím vlastněných firem musí zohledňovat mnohem více faktorů. ČEZ se po své kontroverzní balkánské anabázi či nevýhodném obchodu v Maďarsku nemůže bezhlavě pouštět do dalšího morálně pochybného byznysu, který je v rozporu se zájmy státu a s jeho energetickou koncepcí i klimatickou politikou.”

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
„Dnes bude dozorčí rada ČEZu podruhé rozhodovat o prodeji zastaralé a plýtvavé uhelné elektrárny Počerady Pavlu Tykačovi. Její nynější členové mají obrovskou šanci vystoupit ze stínu minulé dozorčí rady z roku 2015. Tu kritizuje zpráva BIS za to, že podléhala vedení ČEZu a stát ztrácel kontrolu ve firmě, kde má většinový podíl. Dnešní dozorčí rada by se měla postavit Danielu Benešovi a Pavlu Tykačovi a zamítnout prodej elektrárny, který je výhodný pro Pavla Tykače, ale nevýhodný pro stát, ostatní akcionáře, energetickou bezpečnost, občany a životní prostředí.“
 
 
Kontakt:
 
Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz
 

Poznámky:
 
[1] Výroční zpráva BIS za rok 2015, kapitola 2.1. Ochrana významných ekonomických zájmů https://www.bis.cz/vyrocni-zprava890a.html?ArticleID=1104#_Toc378162430 (odst. 7 a 8)

[2] http://hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2017/04/kontroverzni_p...

Šítky aktuality: