Bohuslav Sobotka zítra na Macronově summitu potvrdí přijetí spoluodpovědnosti ČR za změnu klimatu

Řešení musí prosadit hlavně nová vláda

Zítřejší klimatický summit One Planet v Paříži [1], který pořádá francouzský prezident Emmanuel Macron spolu s OSN a Světovou bankou [2], má projednat řešení vedoucí ke snížení emisí skleníkových plynů a adaptace na změnu klimatu. Českou republiku na něm bude zastupovat premiér končící vlády Bohuslav Sobotka.

Sobotkova vláda byla první, která přijala změnu klimatu jako vážný problém a deklarovala nutnost zapojení ČR do jeho řešení. Stále však máme v ochraně klimatu velké nedostatky a tím zároveň i velké příležitosti. Bude se jich muset chopit nová vláda i nová Poslanecká sněmovna, v níž bude Bohuslav Sobotka nadále zasedat.

Hlavní význam summitu je politický. Světoví státníci chtějí ukázat, že jsou odhodláni pokračovat v řešení urgentního problému i přes - veskrze neúspěšné - snahy amerického prezidenta Donalda Trumpa klimatickou politiku podkopat.

Sobotkova vláda udělala v oblasti ochrany klimatu pozitivní i negativní kroky [3]:
●    Vládě se podařilo prosadit mírný pokrok v rozvoji obnovitelných zdrojů, opravdový start perspektivního odvětví však nedokázala zajistit.
●    Ministři zlepšili čerpání financí na zateplování domů, byť systém financování má stále rezervy a postrádá dlouhodobý výhled.
●    Na ministerstvu životního prostředí vznikl plán pro přizpůsobení české krajiny změnám klimatu, řadu velmi důležitých opatření (zejména opravdovou a potřebnou změnu lesního hospodaření a jasné úkoly k revitalizaci řek) však vyškrtlo ministerstvo zemědělství.
●    Sobotkova vláda také promarnila obrovskou příležitost prosadit tzv. antifosilní zákon, který by stanovil jasný a transparentní „jízdní řád“ pro snižování emisí a proměnu ekonomiky a dal tak podnikům jistotu vládní politiky na desítky let.
●    Vláda v celkovém součtu udělala pokrok v odklonu energetiky od uhlí. Správně rozhodla o zachování limitů na velkolomu Československé armády, kde chrání domovy lidí a brání vytěžení 750 milionů tun uhlí. Naopak selháním bylo zbytečné prolomení limitů těžby na velkolomu Bílina. Vláda také rozjela program restrukturalizace krajů postižených těžbou.

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
“Premiér Bohuslav Sobotka byl první šéf české vlády, který jasně deklaroval, že naše země musí přijmout spoluzodpovědnost za změnu klimatu a podílet se na řešení. To je sám o sobě důležitý posun. Naše země však přesto stále zbytečně vyváží elektřinu vyrobenou v zastaralých uhelných elektrárnách s ubohou účinností. Navíc stagnuje rozvoj čistých domácích obnovitelných zdrojů. Přitom zavírání uhelných elektráren - ale také výměna starých uhelných kotlů v domácnostech - by snížily znečištění, které ničí naše zdraví i přírodu a tím poškozuje i ekonomiku. Rozvoj obnovitelných zdrojů zase nahradí pracovní místa ve fosilní energetice a přinese zakázky českým strojírenským podnikům.“

„Končící vládě se sice podařilo udělat několik dobrých dílčích kroků, ale jiné zásadní příležitosti promarnila. Úkoly tedy čekají nejen na Bohuslava Sobotku coby poslance, ale zejména na novou vládu. Ta bude jmenována už ve středu a slibuje, že bude pracovat od prvního okamžiku. O výzvy a úkoly rozhodně nebude nouze.”


Kontakt:
 
Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz
 
 
Poznámky:

[1] https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/ocekavane-udalosti/12--prosince-20...

[2] https://www.oneplanetsummit.fr/en/

[3] Kompletní ekologické hodnocení vlády zveřejnilo Hnutí DUHA a Zelený kruh před volbami:
http://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2017/09/hodnoceni_...


Šítky aktuality: