Boletice: Hnutí DUHA zveřejňuje důkazy

Za podivné a neprůhledné označilo Hnutí DUHA vyšetřování rozsáhlého poškození lesů v Boleticích. Proto zveřejní filmové záběry obrovských holin s půdou rozježděnou těžkými stroji, hlubokých erozních rýh a desítek tun splavené lesní zeminy na webu. Zároveň vyzvalo Českou inspekci životního prostředí, aby poskytla záznamy o provedených šetřeních a konfrontovala je s dokumentací pořízenou Hnutím DUHA.
Rozsáhlé poškození lesů a lesní půdy těžkými těžebními stroji odhalilo letos v létě Hnutí DUHA ve veřejnosti uzavřeném prostoru v Boleticích. Fotografickou a filmovou dokumentaci předalo České inspekci životního prostředí (ČIŽP). Avšak ČIŽP oproti obvyklému postupu:
neuvědomila Hnutí DUHA o termínech terénních šetření, takže se jich ekologická organizace nemohla zúčastnit a nechat nálezy zaprotokolovat
nezaslala zápisy z terénních šetření podnětů, které Hnutí DUHA podalo, jako doklady o tom, kde přesně šetření proběhlo a co bylo zjištěno (ČIŽP zaslala pouze vyrozumění bez konkrétních informací o lokalitách šetření)
po čtvrtém podnětu, které Hnutí DUHA podalo, ustanovilo ředitelství inspekce „komisi“. Její předseda výslovně odmítl, aby pracovník ekologické organizace přímo v terénu ukázal komisi poškozené lokality [1].
Hnutí DUHA proto dnes zveřejní filmové záběry (filmový soubor, 11 MB) poškozených lesů v Boleticích na internetu.
Vyzvalo také Českou inspekci životního prostředí, aby doklady o průběhu vyšetřování poskytla a konfrontovala je s dokumentací škod pořízenou Hnutím DUHA.
Hnutí DUHA dále inspekci vytklo, že neuložila správcům boletických lesů taková opatření, která by dalšímu poškozování lesní půdy účinně zabránila, například v blízkosti cest nevjíždět do lesa těžkou technikou, ale dřevo přitáhnout z cesty navijákem, používat lanovky a technologické prvky k ochraně půdy na vyvážecích linkách. Také vinou liknavosti inspektorů mohla těžká technika pokračovat v poškozování lesní půdy několik měsíců.
Jaromír Bláha z Hnutí DUHA řekl:
„Inspekci jsme podávali v minulosti desítky podnětů na poškozování přírody, přímo v terénu inspektorům ta místa ukazovali. Vyšetřování v Boleticích ale probíhá velmi podivně, zasáhlo do něho pražské ředitelství, které nám odmítá umožnit přímo v terénu ukázat inspektorům zničené lokality a vše zaprotokolovat. Nevím co správci vojenských lesů ukazovali inspektorům. To, co jsme viděli my se nám podařilo nafilmovat a záběry nyní zveřejňujeme na webu. A není to pěkná podívaná – plochy holin a půda rozježděná těžební technikou, hluboké rýhy na vyvážecích linkách, desítky tun splavené lesní zeminy. Odplavenou půdu již nikdo zpátky nevrátí, stejně jako žádná „asanace“ neobnoví strukturu a funkce půdy rozmašírované těžkými stroji na kaši. “
Poznámky:
[1] Dopis Oddělení ochrany lesa ředitelství ČIŽP ze dne 21.9.2007