Británie jako vzor: zákon odebere rozhodo exhalacích lobbistickým tlakům

Dobrý vzor pro českou legislativu: tak Hnutí DUHA komentovalo dnes anoncovaný návrh britského zákona o snižování exhalací skleníkových plynů.
Zákon má stanovit průběžné, závazné limity exhalací. Budou směřovat ke snížení produkce oxidu uhličitého o 60 % do roku 2050. Zároveň vznikne nezávislá instituce – charakterem zhruba odpovídající centrální bance nebo protimonopolnímu úřadu – odpovědná za kontrolu.
S návrhem nového zákona, který Blairova vláda dnes ohlásila v parlamentu, původně na jaře 2005 přišla britská partnerská organizace Hnutí DUHA.
Vojtěch Kotecký z Hnutí DUHA řekl:
„Takový zákon elegantně řeší zvyk nejen českých politiků vždy naprosto souhlasit se snižováním znečištění, a to hned příště. Rozhodování o množství znečištění, které stát dovolí průmyslovým podnikům třeba v obchodování s emisemi, už nebude podléhat okamžitým lobbistickým tlakům. Odpadnou tak trapné případy, kdy vláda oznámí, že hodlá snižovat exhalace jejich zvýšením o čtvrtinu, jak se právě stalo u nás.“