Británie zítra oslaví páté narozeniny úspěšného antifosilního zákona, prospěl by i naší ekonomice

Pro začátek by se na něm měla shodnout koalice.

Zítra oslaví Británie pět let od dne, kdy byl přijat zákon stanovující závazné tempo snižování závislosti na fosilních palivech. Vláda i opoziční strany, Svaz britského průmyslu i odbory a humanitární i ekologické organizace se tenkrát společně rozhodly, že britská ekonomika bude směřovat k inovacím a energetické efektivitě [1]. A královsky se to vyplatilo.

Česko řeší podobné problémy a zároveň má unikátní šanci. Ekonomice se příliš nedaří a energií plýtváme ještě více než Británie před pěti lety. Vznikající koalice se však může shodnout, že zákon podobný britskému prosadí.

Britská legislativa stanovuje, že země sníží fosilní závislost o 80 % do roku 2050, a to postupně, rok po roku, krok po kroku. Neprotěžuje žádné konkrétní technologie, ale každá vláda má povinnost přijmout plán konkrétních opatření pro snížení spotřeby fosilních paliv. Plnění zákona, účinnost a hospodářskou únosnost opatření monitoruje malá nezávislá instituce složená z předních ekonomů a vědců a zaměstnávající asi 30 expertů. Vládu pak kontroluje i parlament.

Avšak vznikající koalice stále váhá. ČSSD již takovou legislativu slíbila ve volebním programu. Také strany směřující do opozice – zejména TOP 09 – jasně deklarovaly, že zákon podporují a chtějí na jeho přípravě s koalicí spolupracovat [2]. ANO zatím pouze vzkázalo, že podporu fosilního zákona zvažuje.

Obavy z negativního vlivu zákona na průmysl jsou zbytečné, jeho vliv na ekonomiku je právě opačný. Britský průmysl se již rok před přijetím zákona dožadoval: „Podniky urgentně potřebují věrohodný rámec, který jim umožní propracovat se k nízkouhlíkové ekonomice, a jsme přesvědčeni, že [v té době pouze navrhovaný] zákon to může zajistit.“

A trefil se do černého. Nyní – kdy se slaví pětileté výročí klíčového zákona – chrlí Svaz britského průmyslu příklady úspěšných podniků z oblasti strojírenství, stavebnictví, ale také ocelářství a výroby automobilů, které ze zákona profitují [3].

Také odbory ostře kritizující současnou britskou vládu podporují nastavený směr: „Se správnými zákony a správnou vizí může být nová ekonomika zelenější a spravedlivější s důrazem na kvalitní pracovní místa,“ řekla před měsícem šéfka britských odborů Frances O'Grady.

Radují se i rodiny. Podle britského statistického úřadu došlo za pět let ke snížení spotřeby energie – a tedy i účtů – anglických a waleských domácností o celou čtvrtinu [4].

Česká ekonomika na každou vyrobenou korunu hrubého domácího produktu spotřebuje páté největší množství energie – a potažmo uhlí, ropy, plynu či uranu – ze všech států EU. Máme proto ohromné příležitosti k energetické efektivitě: 60 % tepla spotřebovaného v českých domech a 25 % energie v českém průmyslu se dá ušetřit již současnými technologiemi [5]. To je dvojnásobek tepla, které by dodávalo rozšíření uhelných dolů na Mostecku za limity těžby a elektřina, kterou dodávají čtyři největší české uhelné elektrárny.

Hnutí DUHA připravilo první verzi zákona k omezení závislosti na fosilních palivech spolu s právníky ze společnosti Frank Bold. Legislativa udá směr a budoucí vlády naváží praktickými opatřeními: pomohou rodinám zateplovat domy či vyměnit staré kotle, vylepší recyklaci odpadků, budou podporovat inovace v českém průmyslu či investovat do rychlé a pohodlné moderní veřejné dopravy [6].

Jiří Koželouh, energetický expert Hnutí DUHA, řekl:
„V Británii vládnou jiní politici než před pěti lety. Ale mohou slavit společně s opozicí, průmyslníky, odboráři, ekology i občany páté narozeniny přelomového fosilního zákona. Celá společnost se tehdy shodla na tom, jak se bude země zbavovat závislosti uhlí, ropě a plynu. Stát vytvořil čitelné prostředí, v němž se dají plánovat investice.“
„Také britské domácnosti se mohou připojit k oslavám pátých narozenin antifosilního zákona. Výrazně přispěl k tomu, že se spotřeba energie – tedy i rodinné účty – v Anglii a Walesu smrskly o celou čtvrtinu.“
„U nás se zatím vede debata nad státní energetickou koncepcí, ignorující super-perspektivní oblast energetické efektivity i závislost na stále dražších a špinavých fosilních palivech. Vznikající vláda to musí rychle změnit a prvním dobrým krokem je včlenit zákon podle britského vzoru do koaliční smlouvy.“

Další podklady:
Podklady k britskému zákonu a jeho úspěšnému naplňování právě tak jako k přípravě a možnostem naplňování zákona u nás  Vám na vyžádání zašleme (jan.pinos@hnutiduha.cz)

Poznámky:
[1] O procesu vzniku zákona v Británii: http://en.wikipedia.org/wiki/Climate_Change_Act_2008
[2] Rozložení politických sil vzhledem k fosilnímu zákonu je popsáno zde: http://www.hnutiduha.cz/aktualne/vetsinu-ve-volbach-ziskal-fosilni-zakon...
[3] Steetley Dolomite patří ke světovým lídrům v oboru vápencových výrobků a dodává pro celé spektrum odvětví od ocelářství přes výrobu skla až po zemědělství. Energie představují 40 % nákladů firmy, takže jakékoliv opatření, které dokáže její spotřebu snížit, je pro ekonomiku firmy důležité.
Zákon dal firmě jasný signál a impuls, že inovace mají smysl a investovat do energetické efektivity se vyplatí. Instalace nového předehřívače rotační pece v přepočtu za bezmála 270 milionů korun pomůže firmě ušetřit 30 % elektřiny, což ročně znamená 60 milionů korun. Investice se vrátí ze 3 roky.
Nissan rozšířil svou továrnu na severovýchodě Anglie v městě Sunderland. Výroba elektromobilu LEAF a elektrobaterií vytvořila spolu s navazujícími dodavatelskými firmami víc než 2 200 pracovních míst po celé Británii.
Další příklady úspěšných firem popsal Svaz britského průmyslu v publikaci The colour og growth (http://www.cbi.org.uk/media/1552876/energy_climatechangerpt_web.pdf) a Shining the light (http://www.cbi.org.uk/campaigns/maximising-the-potential-of-green-busine...)
[4] Zpráva Britského národního statistického úřadu – vice zde: http://cislotydne.cz/25/
[5] Studie Čisté teplo: http://hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/typo3/studie_ciste_tep...
a Studie možností úspor energie v českém průmyslu: http://www.velkavyzva.cz/content/files/DOKUMENTY/41/moznosti-efektivnost...
[6] Bližší informace o navrhovaném českém fosilním zákonu a iniciativě Velká výzva: www.velkavyzva.cz/content/files/DOKUMENTY/1/www-brozurka-www.pdf

Šítky aktuality: