Brno se jako první české město vydává na cestu ochrany klimatu

Ekologický institut Veronica a Hnutí Duha vítají dnešní rozhodnutí Rady města Brna podniknout potřebné kroky, aby se město mohlo připojit k Úmluvě starostů a primátorů [1]. Ta představuje zásadní nástroj k realizaci ambiciózních cílů EU pro snížení emisí oxidu uhličitého uvolňovaných zejména z fosilních paliv.
Brněnští občané se tak budou stále častěji setkávat s opatřeními, která povedou k ochraně klimatu. Půjde o zateplování městských budov i soukromých domů, podporu hromadné dopravy, ale i zlepšení situace pro cyklisty a pěší, či instalace obnovitelných zdrojů energie. Další kroky města povedou ke snížení množství produkovaného odpadu a podpoře třídění toho, který vzniká. Brno se stane prvním českým městem, které se připojí k závazku souvisejícímu s klimaticko-energetickým balíčkem EU, že do roku 2020 sníží své emise CO2 nejméně o 20 % [2].
Evropská unie nastavuje rámec k aktivitám, které je nakonec nutné realizovat na lokální úrovni, v obcích či podnicích. Budovy, které stojí právě v konkrétních obcích, jsou hlavně vlivem vytápění zodpovědné za 40% evropských emisí CO2. Smyslem Úmluvy je převést unijní politiku na místní podmínky jednotlivých měst a vsí.
Přistoupení k Úmluvě neznamená jen realizaci technických opatření. Například pro zpracování akčního plánu na snižování emisí CO2 má město podle podmínek Úmluvy aktivizovat občanskou společnost, vtáhnout do celého procesu občany. Město bude také podporovat osvětové a vzdělávací akce, informovat o svých aktivitách k ochraně klimatu, motivovat občany i podniky, aby všemi možnými způsoby šetřili energii a přispívali tak ke snižování emisí CO2.
Obě organizace deklarují, že chtějí být brněnskému magistrátu v těchto aktivitách partnery. Například už v úterý 2.6. proběhne v Etnografickém muzeu na Kobližné vernisáž výstavy Ekologického institutu Veronica s názvem Prima klima. Od 14 hodin bude před muzeem probíhat klimatický happening, na němž se budou příchozí a kolemjdoucí moci společně podílet na záchraně symbolického obřího baobabu.
Na celostátní úrovni pak Hnutí DUHA v rámci kampaně Velká výzva prosazuje nový zákon po vzoru Velké Británie, který závazně stanoví, že Česká republika bude snižovat exhalace skleníkových plynů o 2 % ročně – krok po kroku, rok po roku. Rozhýbe tak investice do moderních zelených řešení, jako je zateplování domů, čistá energie, pohodlná veřejná doprava, místní potraviny nebo snadná recyklace.
Yvonna Gaillyová, ředitelka  Ekologického institutu Veronica, řekla:
„Několikaměsíční přípravu města k přijetí Úmluvy jsme sledovali s napětím a dnešní rozhodnutí velmi vítáme. Celá naše společnost musí konečně začít brát hrozbu klimatické změny vážně a podnikat rázné kroky směřující k efektivnímu využívání energie. Nestačí, když se o klima stará jen ministerstvo životního prostředí. Přitom je jasné, že opatření na ochranu klimatu – zateplování domů, instalace obnovitelných zdrojů energie, ale i další klimaticky relevantní zelené technologie mohou na dlouhou dobu nesmírně přispět k povzbuzení krizí zmítané ekonomiky.“
Machálek, ředitel  Hnutí DUHA, řekl:
„Jsem rád, že se Brno jako první české město rozhodlo přistoupit k této Úmluvě. Je to jednoznačný signál, že si svou odpovědnost za globální změny klimatu uvědomují jednotlivá města a věřím, že další budou brněnského příkladu následovat. Hlavní ale je, aby nezůstalo jen u slov. Klíčové příležitosti vidím například v atraktivní veřejné dopravě místo individuální automobilové nebo v rozšiřování ploch městské zeleně. Dnešní kroky města Brna by měly být inspirací i pro národní politickou reprezentaci, aby otázku klimatu řešila celostátní legislativou.“
Poznámky:
[1] Český překlad Úmluvy starostů a primátorů zde >>
[2] Anglické stránky Úmluvy se seznamem měst, která se již připojila zde >>