Bude Bohuslav Sobotka předsedou první české vlády, která sníží recyklační cíle? Dnes získal týden na rozmyšlenou

Vláda dnes neschválila Plán odpadového hospodářství<--break->.

Vláda dnes o týden odsunula schválení Plánu odpadového hospodářství (POH). Dokument však i nadále počítá se snížením cíle pro recyklaci komunálních odpadů z dosavadních 50 % na cca 35 % [1]. Namísto recyklace by se výrazně mělo zvýšit veřejností odmítané spalování odpadů. Česká republika v recyklaci komunálních odpadů dlouhodobě kulhá za vyspělou Evropou. V roce 2013 recyklovala pouhých 30 % komunálních odpadů [2], zatímco průměr v EU překročil 40 % a řada úspěšných západních států překračuje dokonce 60 % [3]. Evropská komise plánuje do roku 2030 zvýšit recyklaci na 70% [4].

Ministerstvo životního prostředí odmítá výhrady Hnutí DUHA s tím, že cíl pro recyklaci, který navrhlo do POH, vychází z rámcové směrnice EU o odpadech. Ministerstvo přitom ovšem zamlčuje, že směrnice nabízí několik výkladů recyklačního cíle a že ČR si z nich vybrala právě ten nejslabší. Hnutí DUHA proto namítá:

MŽP by nemělo jen opisovat minimální požadavky ze směrnic EU, ale mělo by mít vyšší ambice, když řada zemí kolem nás recykluje odpadů dvakrát víc a EK navrhuje dvojnásobný cíl pro recyklaci do patnácti let. 

MŽP letos prosadilo nový odpadový zákon, který zakazuje do deseti let skládkování a  přesměrovává tak dnešní odpad ze skládek do drahých a veřejností odmítaných spaloven. MŽP šlo přitom v prosazování zákona nad požadavky směrnic EU a dokonce i nad návrhy Evropské komise [5].

Ivo Kropáček, odpadový expert z Hnutí DUHA, řekl:

„Vláda má týden na to, aby si připomněla své programové prohlášení, kde slibovala snížení odpadů na skládkách a naopak zvýšení recyklace. Zatímco skládkování novým zákonem již výrazně omezila, chystá se v novém Plánu odpadového hospodářství snížit razantně i recyklační cíl. Zřejmě zapomněla, že ne vždy méně znamená více. Hrozí tak výstavba nových zbytečných spaloven, které by ničily cenné recyklovatelné suroviny, znehodnocovaly energii, znečišťovaly prostředí a zdražily občanům poplatky za odpady.“

 „Pokud vláda sníží v Plánu odpadového hospodářství cíl pro recyklaci komunálních odpadů, půjde o její bezprecedentní selhání. Premiér Bohuslava Sobotka by se tak stal předsedou první české vlády, která snižuje cíl pro recyklaci, a to navíc ve chvíli, kdy se celá Evropská unie shodla na potřebě recyklaci naopak výrazně zvýšit.“

Kontakt:

Jan Piňos, Hnutí DUHA, telefon 731 465 279, email jan.pinos@hnutiduha.cz

Poznámky:

[1] Viz návrh POH ČR 2015-2024, zde: www.mzp.cz/cz/plan_odpadoveho_hospodarstvi_2015_2024

Cíl b) pro komunální odpady zní: „Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklaci alespoň u odpadů z materiálů jako je papír, plast, kov, sklo, pocházejících z domácností, a případně odpady jiného původu, pokud jsou tyto toky odpadů podobné odpadům z domácností.“

Takto formulovaný cíl recyklace znamená, že již v roce 2010 Česká republika dosáhla míry 45,5 % a má tedy 10 let na zvýšení o 4,5 procentních bodů.

Naopak míra recyklace komunálních odpadů byla v roce 2010 ve výši 24,3 % a v roce 2012 dosahovala již 31 %. Předchozí prognózy MŽP předpokládaly, že zvýšení recyklace papíru, plastů, skla a kovů na 50 % neznamená ve skutečnosti vyšší míru recyklace, než cca 35 %.

[2] Míra recyklace, neboli materiálového využití komunálních odpadů viz www.mzp.cz/cz/produkce_nakladani_odpadu_2013

[3] viz data Eurostatu

[4] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/skandal-sobotkova-vlada-jako-prvni-v-hi...

[5] Viz informační list Brabcova volba: bit.ly/1xd1yJ7

Šítky aktuality: