Bude dnes ministr Brabec v Bruselu prosazovat delší záruční lhůty a soumrak výrobků na jedno použití?

Evropští ministři ŽP projednávají oběhové hospodářství<--break->.

Ministři životního prostředí Evropské unie dnes projednají Akční plán k tzv. Balíčku oběhového hospodářství [1]. Hnutí DUHA vyzvalo ministra Richarda Brabce (ANO), aby prosazoval praktická spotřebitelská řešení, která pomohou každému z nás: prodloužení záručních lhůt na výrobky, lepší dostupnost opraven a náhradních dílů či snazší recyklaci odpadů.

Současná praxe, kdy se výrobky často pokazí nedlouho po konci záruční lhůty a jejich oprava je dražší než koupě nového, způsobuje plýtvání (často navíc dováženými) přírodními surovinami i penězi spotřebitelů a obrovský nárůst odpadů.

Navíc pokud tzv. surovinová efektivita EU stoupne o třicet procent, vzniknou dva miliony nových pracovních míst. Potvrdila to analýza Evropské komise [2], kterou mají zástupci členských států k dispozici.

Diskusi ministrů včetně postupu ministra Brabce je možné sledovat on-line [3].

Hnutí DUHA požádalo ministra, aby na jednání Rady ministrů požadoval zapracování následujících bodů do Akčního plánu EU:

  • Vypracování jasné definice a metodiky pro snížení jídelních odpadů. EU by měla stanovit konkrétní cíl pro snížení potravinových odpadů o nejméně 30 % do roku 2025.
  • Spustit ambiciózní Plán pro ekodesign, obsahující požadavky na snazší opravitelnost výrobků, jejich znovupoužití a recyklovatelnost.
  • Požadovat, prodloužení záruční doby výrobků, zajištění dostupnosti opraven a náhradních dílů, reformovat tímto směrem i práva spotřebitelů.
  • Požadovat, aby státní zakázky preferovaly výrobky a firmy, které těmto požadavkům věnují pozornost.
  • Více využívat ekonomických nástrojů, jako je snížená míra DPH nebo platba podle množství produkovaných odpadů.

Z Balíčku pro oběhové hospodářství představeného Evropskou komisí vyplývá, že největším úkolem pro ČR je snížit skládkování komunálních odpadů z 52 % na 10 % a naopak zvýšit jejich recyklaci z dosavadní třetiny na dvě třetiny. Právě k tomu by České republice výše uvedené body výrazně pomohly.

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, řekl:

„Dokud bude Evropa plýtvat potravinami a z továrních pásů budou sjíždět nerecyklovatelné a neopravitelné výrobky na jedno použití, kritická závislost na dovozu surovin neklesne. Evropa musí levné asijské výrobě konkurovat kvalitními výrobky, které vydrží déle než pár měsíců od nákupu. Je to výhodné pro životní prostředí, pro spotřebitele i pro efektivitu a odolnost našeho hospodářství.“

Kontakty:

Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

Poznámky:

[1] http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6203_cs.htm

[2] http://ec.europa.eu/environment/enveco/resource_efficiency/pdf/RMC.pdf

[3] http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/env/2016/03/04/

Šítky aktuality: