Češi opět mezi rekordmany

Česká republika má páté nejhorší exhalace skleníkových plynů na obyvatele ze všech 25 zemí Evropské unie [1]. Ukázala to dnes zveřejněná srovnávací statistika Evropské komise.
Petr Holub z Hnutí DUHA řekl:
„Největší díl viny nesou obstarožní uhelné elektrárny. Politici musí podniknout konkrétní opatření, aby emise z energetiky i dalšího průmyslu snižovali. První a nejdůležitější příležitostí bude národní plán pro druhé kolo obchodování s emisemi. Vláda v něm musí od průmyslu vyžadovat snížení znečištění.“
Poznámky:
[1] Emise skleníkových plynů (v tunách CO2-ekvivalentu) na obyvatele podle poslední statistiky Evropské agentury pro životní prostředí vydané Evropskou komisí za rok 2004 vydané 22. června 2006:
(viz http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/820&format... a podrobnosti na http://org.eea.europa.eu/documents/newsreleases/GHG2006-en
Lucembursko: 25,4 t/obyv.
Irsko: 17,1 t/obyv.
Finsko: 15,7 t/obyv.
Estonsko: 15,2 t/obyv.
Česká republika: 14,4 t/obyv.
Belgie: 14,2 t/obyv.
Nizozemsko: 13,4 t/obyv.
Kypr: 12,7 t/obyv.
Dánsko: 12,6 t/obyv.
Řecko  : 12,5 t/obyv.
Německo: 12,3 t/obyv.
Rakousko: 11,3 t/obyv.
Velká Británie: 11,0 t/obyv.
Polsko: 10,1 t/obyv.
Španělsko: 10,1 t/obyv.
Itálie: 10,0 t/obyv.
Slovinsko: 10,0 t/obyv.
Slovensko: 9,4 t/obyv.
Francie: 9,4 t/obyv.
Maďarsko: 8,2 t/obyv.
Malta: 8,0 t/obyv.
Portugalsko: 8,0 t/obyv.
Švédsko: 7,8 t/obyv.
Litva: 6,0 t/obyv.
Lotyšsko: 4,7 t/obyv.