Češi opět mezi rekordmany – skleníkové plyny

Česká republika má čtvrté nejhorší exhalace skleníkových plynů na jednoho obyvatele ze všech 27 zemí Evropské unie [1]. Ukázala to dnes zveřejněná srovnávací statistika Evropské komise.
Vojtěch Kotecký, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
„Česká čísla jsou alarmující. Vláda musí přijít s konkrétními kroky, které také u nás rozhýbou inovace a investice do čistých technologií. Česká republika má výborné inženýry, silné průmyslové firmy i tradici strojírenského průmyslu, takže pro zdejší podniky se ve snižování exhalací skrývá velká příležitost. Prvním takovým úkolem by byl nový zákon o teple z obnovitelných zdrojů, který pomůže investicím do zelené energetiky. Potřebujeme také legislativu, která na příštích několik desetiletí krok po kroku, rok po roku rozvrhne, jak budou exhalace klesat.“
Poznámky:
[1] Emise skleníkových plynů na obyvatele podle poslední statistiky Evropské agentury pro životní prostředí za rok 2006 vydané Evropskou komisí:
(viz http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/965&format...)
Stát Emise skleníkových plynů v tunách CO2-ekvivalentu na jednoho obyvatele
Lucembursko 29,6
Irsko 17,5
Finsko 15,4
Česká republika 14,5
Kypr 14,3
Estonsko 13,5
Belgie 13,2
Dánsko 13,1
Nizozemsko 12,8
Německo 12,2
Řecko 12,1
Rakousko 11,3
Velká Británie 11,0
Polsko 10,5
Španělsko 10,4
Slovinsko 10,3
Itálie 9,9
Bulharsko 9,1
Francie 9,1
Slovensko 9,1
Malta 8,0
Portugalsko 8,0
Maďarsko 7,8
Švédsko 7,4
Rumunsko 7,2
Litva 6,6
Lotyšsko 5,0