Češi pomáhají zachránit vzácnou přírodu v Tatrách

Češi tvoří více než třetinu lidí, kteří se snaží zachovat divokou přírodu v unikátní Tiché dolině v Tatrách. Desítky lidí zde mírumilovnou blokádou brání těžké mechanizaci státních lesů, jež přes odpor odborníků začaly těžit dřevo a v holou pláň měnit důležitou část národního parku.
Na pomoc Tatrám po vichřici se v České republice vybralo 40 milionů korun. Největší část dostaly právě státní lesy – které nyní s těžkou mechanizací ničí přírodu národního parku.
Těžké harvestory odtěžují padlé stromy v Tiché a Koprové dolině. Unikátní rezervace ve Vysokých Tatrách je součástí plánované tzv. jádrové zóny parku. Divoká změť polomů a vývratů, pod kterou vyrůstají mladé stromky, zde leží od vichřice před dvěma a půl lety. Vinou těžby se velká část obou dolin – jež patří mezi nejvzácnější a nejmalebnější místa v Tatrách – změní v plochu obnažené půdy. Podobně dopadla řada dalších míst v národním parku.
Expertní mise Světového svazu ochrany přírody (IUCN) na jaře 2005 doporučila, aby   v připravované jádrové zóně národního parku dřevo netěžili, ale padlé stromy nechali ležet.
Desítky Slováků i Čechů na těžbu odpověděly mírumilovnou blokádou. Přidat se k nim mohou i další přátelé tatranské přírody. Stačí, když kdykoli – i během příštího týdne – přijedou do tatranské obce Pribylina. Další informace poskytne Miroslav Kutal z Hnutí DUHA, který je přímo na místě: telefon 728 832 889. Více podrobností najdou také na www.ticha.sk.
Padlé stromy a tlející dřevo jsou důležitou součástí přírodních ekosystémů. Závisí na nich řada druhů zvířat, hub a rostlin. Zajišťují stabilitu lesa, slouží jako důležitý zdroj živin a ochrana před větrem či sněhem při vzniku nového pralesa. Vytěžení kmenů –  a vznik obrovských holých ploch – povede k odplavení půdy.
Miroslav Kutal z Hnutí DUHA řekl:
„Koprová a Tichá dolina patří mezi nejmalebnější místa v Tatrách a nejvzácnější části přírody v celé střední Evropě. Určitě měly být ponechány přírodě. Lidem ze Slovenska, kteří usilují o záchranu divoké krásy národního parku, mohou pomoci také čeští přátelé Tater.“
Kontakt:
Miroslav Kutal, Hnutí DUHA, telefon 728 832 889