Česká pravidla pro zdravé lesy platí

Hnutí DUHA přivítalo, že začala platit česká národní pravidla mezinárodních standardů zdravého lesního hospodaření Forest Stewardship Council (FSC). Ekologická organizace je označila za důležitou příležitost pro majitele a správce lesů.
Česká republika tak má uznaný standard základních pravidel, podle kterého bude možné poměřovat kvalitu hospodaření v lesích.
Pravidla FSC mimo jiné vyžadují sázet do lesů pestřejší skladbu místních druhů dřevin. Omezují holosečné kácení či chemické postřiky porostů, vylučují umělé vápnění a hnojení a požadují ponechání tzv. referenčních ploch na 5 % lesa, kde se netěží dřevo.
Zajišťují tak, že hospodaření nebude les trvale poškozovat. Porosty přitom zůstávají pro majitele ziskové a záruka zdravého hospodaření znamená i konkurenční výhodu na trhu.
V Polsku, Velké Británii, Švédsku, Chorvatsku, Lotyšsku, Litvě a Estonsku pravidla FSC platí ve všech či skoro všech státních lesích. Dánsko se přidá příští rok. Ve velké části svých státem spravovaných porostů je zavádí rovněž Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a další země.
Výrobky z lesů dodržujících regule FSC dostávají certifikát a mohou nést oficiální logo, které láká zákazníky.
Hnutí DUHA poukazuje na to, že změna hospodaření je důležitá pro ozdravění českých lesů. Ačkoli exhalace z průmyslu klesly, zdravotní stav porostů je nadále špatný. Podle statistik se v posledních letech dokonce opět zhoršuje. Ve stanovisku zveřejněném v květnu více než 280 vědců a odborníků varovalo, že mezi příčiny patří způsob péče o zdejší porosty. Žádali zastavit holosečné kácení a sázet smíšené nebo listnaté lesy namísto smrkových monokultur.
Jaromír Bláha, vedoucí programu Lesy Hnutí DUHA, řekl:
„Česká národní pravidla FSC jsou velkou příležitostí pro majitele a správce lesů. Zaručují jim dlouhodobě zdravé hospodaření, takže mohou počítat s kvalitními výnosy dřeva i do budoucna, a zároveň je dobrou obchodní značkou. Zaručeně zdravé dřevo totiž patří na mezinárodním trhu mezi zboží, o které je poptávka. Když na zdravé hospodaření mohou přejít kompletní státní lesy v Polsku, proč ne u nás? Špatný zdravotní stav našich lesů změnu hospodaření naléhavě potřebuje. Je nutné především přestat s holosečným kácením, sázet smíšené lesy namísto jehličnatých monokultur a nechat vždy několik stromů na každém hektaru lesa zestárnout a zetlít, aby zde zůstala část živin.“