České velkochovy ničí jihoamerickou přírodu

Ukázala to nová studie evropské partnerské organizace Hnutí DUHA [1].
Sója se používá zejména jako krmivo v průmyslovém zemědělství a její produkce stoupá kvůli neustále rostoucí poptávce po mase. Evropa odebírá asi třetinu veškeré jihoamerické sójové produkce. Do Česka se jen v roce 2009 dovezlo přes 38 000 tun sójových pokrutin [2], převážně z Jižní Ameriky. Kromě devastace tamější krajiny navíc při přepravě zbytečně vznikají tuny skleníkových plynů.
Řešením je lepší státní podpora ekologického zemědělství. Ekologičtí chovatelé totiž oproti průmyslovým velkochovům smějí využít sójové krmivo, jen pokud nemají jiné zdroje a navíc pouze do 5 % objemu veškerého krmiva [3].
Pokud si lidé chtějí pořídit maso, které nezanechává stopu na druhém konci světa, ideálním řešením je nákup přímo od českého ekozemědělce. Dnes je možně nakupovat přímo ze dvora, prostřednictvím některého ze stovek bioklubů nebo na dobrých tržnicích.
Hnutí DUHA v současné době pomáhá vybudovat novou tržnici v Ostravě. [4]
Nicholas Orsillo z Hnutí DUHA řekl:
„Je absurdní, že krmivo pro česká hospodářská zvířata se pěstuje v Jižní Americe. Kromě toho, že sójové plantáže likvidují prales, dochází ke zbytečné produkci skleníkových plynů. Ideální je kupovat maso přímo od místních ekologických chovatelů. Díky stoupajícímu množství bioklubů a tržnic je totiž čím dál snadnější podobné zboží sehnat. Svým nákupem lidé navíc podpoří místní ekonomiku.“

Poznámky:
[1] Studie Friends of the Earth Europe „From forest to fork“ na http://www.foeeurope.org/agriculture/FromForestToFork_CattleSoySugar_Des...
[2] Databáze zahraničního obchodu, Český statistický úřad, http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO
[3] Hnutí DUHA k problematice dopadů používání sóji ke krmení hospodářských zvířat vypracovalo podrobnou studii s názvem „Co mají společného vlk hřivnatý, děti v brazilském slumu a kuře ze supermarketu?“. Dostupné na http://hnutiduha.cz/uploads/media/studie_soja_www.pdf

[4] Analýza „Čerstvé, domácí, na dosah: Proč a jak založit farmářské trhy také v Ostravě“ na
http://hnutiduha.cz/publikace/detail-publikace/select_category/51/articl...