Českomoravská myslivecká jednota a Hnutí DUHA budou společně chránit velké šelmy

Českomoravská myslivecká jednota a Hnutí DUHA dnes
oznámily, že budou spolupracovat při ochraně velkých šelem. Tato aliance má
pomoci péči o rysy, vlky a medvědy v horských lesích [1].
Obě organizace – které mají na některé otázky ochrany
přírody odlišný názor – odsuzují ilegální lov, jenž odporuje mysliveckým
tradicím a etice i platným právním normám. Proto se dohodly na společném
postupu proti pytlákům, kteří šelmy ilegálně loví.
Českomoravská myslivecká jednota se přidala
k vypsané odměně za informaci, jež povede k dopadení pytláka, který
zastřelil rysa, vlka nebo medvěda. Vstoupí do správní rady, která řídí konto,
odkud má být odměna vyplacena. Sama na něj přispěje 10 000 korun a vyzývá své
členy, aby rovněž poukázali menší částky.
Vypsaná odměna teď činí 50 000 korun. Přispět na ní
může každý na transparentní  účet u e-banky č. 1694749001/2400.
Hnutí DUHA uvítalo nekompromisní postup ČMMJ, která
odsuzuje všechny formy pytláctví bez ohledu na to, kdo pytláctví provozuje.
Obě organizace hodlají na ochraně velkých šelem
spolupracovat i nadále a jednají o dalších společných krocích. Partnerem pro ně
bude státní správa, obce a uživatelé honiteb v místech, kde rysi, vlci
nebo medvědi žijí.
Předseda  Českomoravské myslivecké jednoty
Jaroslav Palas řekl:
„Českomoravská myslivecká jednota chce podpisem této
smlouvy upozornit na to, že ochrana přírody patří mezi hlavní aktivity
myslivců. Součástí těchto aktivit je také spolupráce s různými
organizacemi na ochraně velkých šelem. Každoročně na tuto činnost uvolňujeme
finanční prostředky a naši zástupci se aktivně podílí na všech opatřeních,
které podporují ochranu velkých šelem na našem území.“
Kateřina Kotásková, předsedkyně Hnutí DUHA, řekla:
„Naším společným cílem je bohatá, pestrá
česká příroda a shodujeme se, že by v ní neměli chybět ani rysi, vlci a
medvědi. Máme plnou důvěru, že vedení Českomoravské myslivecké
jednoty a poctiví myslivci nebudou tolerovat ilegální lov vzácných šelem. Největší myslivecké sdružení v republice jasně
říká – kdo střílí vzácné a státem chráněné šelmy, nemá v myslivecké obci
co pohledávat.“
 
Poznámky:
[1] Plné znění smlouvy: www.cmmj.cz/Upload/Soubory/Aktualita_132_28_3.doc,
www.selmy.cz/smlouva-s-cmmj