Čeští politici dostali energetickou lekci

Prestižní agentura v dnes publikovaném hodnocení výslovně doporučila, aby vláda pokračovala v programu Zelená úsporám.

IEA přitom podotýká, že Česká republika nevyužívá enormních příležitostí k vylepšování energetické efektivnosti své ekonomiky. Poukazuje hlavně na možnosti v dopravě a zateplování domů.

Agentura – do jejíhož čela chce vláda dostat bývalého premiéra Mirka Topolánka – varuje, že Česká republika má druhé největší exhalace oxidu uhličitého na dolar HDP mezi všemi členskými státy a je třetím největším exportérem elektřiny v Evropě.

Martin Sedlák z Hnutí DUHA řekl:
"Zpráva by měla ministrům sloužit jako budíček. Vysoká energetická náročnost patří mezi vážné problémy české ekonomiky a nestačí, když o ní ministři mluví. Musí také něco dělat. Vláda by měla urychleně vyslechnout doporučení a připravit pokračování Zelené úsporám, které dalším tisícům domácností pomůže srazit účty za teplo a snížit závislost na uhelných dolech a ruském plynu."

Jiří Jeřábek z Centra pro dopravu a energetiku dodává:
"Auditoři upozorňují českou vládu, že dosavadní dlouhodobé plány na snižování emisí skleníkových plynů jsou nedostatečné. Jako důležitý prostředek pro razantnější snížení znečištění vidí zlepšení energetické efektivnosti českého hospodářství."