ČEZ prodal Počerady Tykačovi. Ekologické organizace budou usilovat o uzavření elektrárny

Firma ČEZ do konce roku 2019 nevyužila možnosti odstoupit od smlouvy na prodej největší české uhelné elektrárny Pavlu Tykačovi a jeho těžební společnosti Vršanská uhelná. Znamená to, že elektrárna přejde do rukou tohoto podnikatele - ale až 2. ledna 2024. ČEZ to dnes oznámil v tiskové zprávě.

Hnutí DUHA, Greenpeace a Limity jsme my považují rozhodnutí ČEZu za vrcholně nezodpovědné, neboť nový majitel se netají tím, že chce elektrárnu určenou k odstavení provozovat dlouhodobě (ideálně do vytěžení velkolomu Vršany po roce 2050). Elektrárna je přitom největší český zdroj skleníkového plynu oxidu uhličitého [1] i toxické rtuti v ovzduší [2]. Ekologické organizace budou nadále usilovat o její uzavření.

Pavel Tykač rozhodně ještě nemá vyhráno. Nyní bude potřebovat, aby mu ČEZ spolu s elektrárnou předal i platnou výjimku z emisních limitů, které začnou platit už v srpnu 2021 a elektrárna je zdaleka nesplňuje. Takovou výjimku se již rok nedaří získat první Tykačově elektrárně (Chvaletice) [3]. V tomto kontextu je důležité, že Tykač nezískal elektrárnu už v roce 2017 [4], lze totiž předpokládat, že by se snažil protlačit její dlouhodobý provoz už tehdy.

V roce 2020 má také padnout doporučení Uhelné komise ohledně data konce spalování uhlí a tempa jeho útlumu. Pokud má být doporučení vůbec relevantní, tak zastaralé elektrárny s nejnižší účinností (jako jsou Počerady či Chvaletice) musí být součástí rychlé vlny zavírání, už proto, že vyrábí elektřinu na vývoz [5].

Veřejnou výzvu proti prodeji a uzavření elektrárny Počerady podepsalo téměř 13 000 lidí [6]. A také 60 osobností ze severočeské i celostátní politiky, lékařství, vědy a umění, jako jsou bývalí premiéři Petr Pithart a Vladimír Špidla, čtyři bývalí ministři životního prostředí, senátorka a lékařka Alena Dernerová, starostka obce Dobroměřice poblíž Počerad Ivana Sihlovcová či ředitel Centra výzkumu globální změny AV ČR Prof. Michal V. Marek [7].

Jiří Koželouh, vedoucí energetického a klimatického programu Hnutí DUHA, řekl:
“Většinově státní ČEZ v rozporu se zájmem státu a veřejnosti předá největší uhelnou elektrárnu kontroverznímu podnikateli, který zájmy státu ignoruje ještě daleko více. Už vidím, jak si v ČEZu spočítají, o kolik snížili emise skleníkových plynů. Ve skutečnosti hrozí v režii Pavla Tykače spíše jejich zvyšování. Ale nemá zdaleka vyhráno. Změna majitele nic nemění na tom, že budeme usilovat o co nejdřívější uzavření elektrárny. Pokud by - jako plýtvavá a vyrábějící elektřinu pouze na vývoz - nespadla do první vlny zavírání elektráren v rámci doporučení Uhelné komise, bylo by to zcela absurdní. Stejně jako kdyby ji MŽP vydalo výjimku z nových evropských limitů pro ochranu zdraví.”  

Jan Rovenský, vedoucí klimatické a energetické kampaně Greenpeace ČR, řekl:
“Prohráli jsme bitvu, ale nikoliv válku. Vítězství, kterého Pavel Tykač dosáhl, se nakonec může velmi snadno ukázat vítězstvím Pyrrhovým. Aby mohl elektrárnu provozovat i po roce 2024, musel by nový vlastník Počerad splnit dvě nelehké podmínky současně: získat výjimku z nových limitů ochrany ovzduší nebo povolení k velké, komplikované a ekonomicky velice riskantní rekonstrukci elektrárny a zároveň zabránit tomu, aby o rychlém odstavení elektrárny mezitím rozhodla vládní uhelná komise. Je tedy možné, že uhlobaron Tykač v roce 2024 dostane za dvě miliardy, které ČEZu za elektrárnu zaplatí, jen hromadu bezcenného železa. Zajíc v pytli, kterého mu ČEZ prodal, je tak dost možná polomrtvý.”

Petra Jelínková z hnutí Limity jsme my, řekla:
“Vstupujeme do dekády, která bude naprosto zásadním obdobím, pokud chceme zmírnit postupující klimatickou krizi. Jediným skutečně zodpovědným, prozíravým a dlouhodobě výhodným krokem je špinavé uhelné elektrárny začít zavírat, a ne je prodávat uhlobaronům. Stát musí v této situaci jasně ukázat, že hodlá bránit zájmy a zdraví lidí - tedy že nebude udělovat výjimky z emisních limitů a zajistí co nejdříve spravedlivý přechod na bezuhlíkovou ekonomiku.”

Kontakty:
Jiří Koželouh, Hnutí DUHA, 723 559 495, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz
Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace, 603 443 140, lukas.hrabek@greenpeace.org
Petra Jelínková, Limity jsme my, 737 863 097, ljm.media@riseup.net

Poznámky pro editorky a editory:
[1] Počerady vypustí ročně 5,5 milionu tun CO2 (https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/registry_en#tab-0-1). Nákladní doprava vypustí ročně dle Centra dopravního výzkumu 5,6 milionu tun CO2 (https://www.cdv.cz/file/clanek-produkce-emisi-co2-ch4-a-n2o-dopravou-v-cr/)
[2] https://portal.cenia.cz/irz/formularUnikyPrenosy.jsp (vyhledat pouze rtuť - Hg)
Výsledky podrobného modelování šíření znečištění i dopadů na zraví lidí: https://storage.googleapis.com/planet4-czech-republic-stateless/2019/10/d4cd86c9-pocerady_case-study_cz.pdf
[3] https://www.greenpeace.org/czech/tiskova-zprava/4985/ministerstvo-zrusilo-vyjimku-pro-elektrarnu-chvaletice-o-vypousteni-rtuti-a-oxidu-dusiku-do-ovzdusi-se-bude-rozhodovat-znovu/
[4] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/dozorci-rada-cez-prave-odmitla-prodej-uhelne-elektrarny-pocerady-pavlu-tykacovi
[5] Dle dat Energetického regulačního úřadu je desetiletý průměr vývozu přebytku vývozu nad dovozem elektřiny 14, 6 TWh. Elektrárna Počerady vyrobí ročně maximálně 5,3 TWh, dle prezentace ČEZ pro investory a analytiky z 4. 10. 2019. Elektrárna Chvaletice vyrobila dle veřejného sdělení společnosti Seven Energy v roce 2018 rekordní množství - 4,3 TWh.
[6] https://smradzpocerad.cz/
[7] http://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2019/09/vyzva_vlade_neprodavejte_pocerady_2019.pdf