ČEZ žádá o EIA na další Temelín – reakce Hnutí DUHA

Vláda by se podle Hnutí DUHA měla bavit s ČEZ o nových atomových reaktorech až poté, co novela zákona zavede plnou finanční odpovědnost provozovatele za případné škody. Elektrárenská společnost dnes oznámila [1], že požádá ministerstvo životního prostředí o posouzení ekologických vlivů případného rozšíření jaderné elektrárny v Temelíně.
Podle kontroverzní klauzule současného atomového zákona by ČEZ hradil jen velmi malou část případných škod způsobených atomovým reaktorem. Kdyby v Temelíně došlo k vážné havárii, provozovatel dostane od pojišťoven 35 miliard korun – ale všichni ostatní postižení dohromady jen šest miliard.
Hnutí DUHA zároveň připomnělo, že pro celkovou bilanci jsou daleko důležitější opatření, která vylepší energetickou efektivnost české ekonomiky: Možnosti vylepšení energetické efektivnosti v zastaralém českém průmyslu už se současnými technologiemi činí více než dvojnásobek současné výroby v Temelíně [2].Energetickou náročnost českých budov lze rozumně snížit (hlavně lepšími izolacemi domů, které omezí úniky tepla) o ekvivalent čtyřnásobku současného Temelína [3].Martin Sedlák z Hnutí DUHA řekl:
„Vláda by se s ČEZ měla o nových reaktorech bavit až poté, co zavede plnou finanční odpovědnost provozovatele za případné škody. Podle současného atomového zákona by ČEZ platil jen zlomek škod. Hlavní problém je, že další reaktory v Temelíně na dalšího půl století zabetonují silnou ruku státu a nepružnou elektroenergetiku pod kontrolou ČEZ, kterou tvoří několik mamutích zdrojů. Možnosti vylepšení energetické efektivnosti třeba v průmyslu jsou tak enormní, že jeden nebo dva nové reaktory vedle nich vypadají skoro jako poznámka pod čarou.“
Poznámky:
[1] Více v tiskové zprávě ČEZ [2] Temelín v letech 2003–2007 vyrobil v průměru 44 petajoulů elektřiny. Možnosti vylepšování energetické efektivnosti v českém průmyslu podle nové studie ekologických organizací činí 95 petajoulů: více v tiskové zprávě .[3] Možnosti snížení energetické náročnosti českých budov podle studie Hnutí DUHA činí 175 petajoulů: více v tiskové zprávě . [4] Další fakta o jaderné energetice:
Obě české jaderné elektrárny vyrábějí jen asi 17 % naší energie. Ani ambiciózní plány nepočítají s podstatným zvýšením.Stavba plynových elektráren namísto jednoho ze současných atomových reaktorů v Temelíně (výkon 1000 megawattů) by zvýšila český dovoz paliv o necelých 7 %.