Chalupa bude s evropskými ministry jednat o miliardách na zateplení českých domů

Výsledek pátečního hlasování evropských ministrů pro životní prostředí – kterého se účastní také Tomáš Chalupa – napoví, jakým rozpočtem budou disponovat programy na energetickou renovaci budov, například Zelená úsporám.

Součástí diskuse o plánu přechodu k nízkouhlíkové ekonomice do roku 2050 budou dva návrhy, jak zajistit finance na programy, které domácnostem pomohou zbavit se závislosti na drahém vytápění fosilními palivy. Zaprvé jde o úpravu systému emisního obchodování, jež by zvýšila výnosy, které Česká republika bude mít z prodeje povolenek ke znečišťování velkým průmyslovým podnikům, o desítky miliard korun. Zadruhé o souhlas, aby 20 % z evropských fondů v letech 2014 až 2020 směřovalo do energetických úspor.

Dánsko, které nyní předsedá unii, navrhuje snížit celkový počet povolenek, které si budou velcí evropští znečišťovatelé kupovat v aukcích. Cílem tohoto opatření je posílení poptávky a zastavení poklesu ceny povolenky. V nových členských státech včetně České republiky ovšem zůstane množství povolenek na původní úrovni. Podle odhadu Evropské komise tak české výnosy z aukcí stoupnou v roce 2020 o téměř 20 miliard korun. [1]

Evropská komise už dříve anoncovala, že by členské státy měly použít pětinu z příštích evropských peněz na opatření jako energetická renovace veřejných a obytných budov. V případě České republiky půjde až o 16,7 miliardy korun ročně. [2]

Karel Polanecký z Hnutí DUHA řekl:
„Ministr Chalupa by měl v Bruselu určitě podpořit návrh, který je velkorysou nabídkou pro Českou republiku. Perfektně to konvenuje s jeho plánem, aby vláda investovala peníze do nového programu, který bude pomáhat hlavně rodinám, aby snížily svoji závislost na vytápění drahými fosilními palivy. Srazí tak naše účty za energii, závislost na ruském plynu i smog."

Ondřej Pašek z Bankwatch řekl:
„Po penězích na energetické renovace se v současném kole EU fondů doslova zaprášilo. Ministr Chalupa nesmí nechat desítky obcí, na které se teď nedostalo, na holičkách. Měl by z úspor energie učinit jednu z priorit čerpání evropských fondů v příštím období 2014 – 2020 a v Bruselu si o tyto peníze říct. Podle našich informací o to ale zatím zájem nemá.“

Ministr Chalupa sdělil na konci ledna zástupcům obcí a měst, podnikatelů, odborů, bytových družstev i ekologických organizací, že podpora energetických renovací budov je jeho hlavní prioritou pro využití peněz z prodeje povolenek ke znečišťování. Podle Hnutí DUHA tak pomůže statisícům rodin, protože sníží účty za energii, naši závislost na ruském plynu i smog.

Na vyčerpání posledních prostředků z evropských fondů na úspory energie ve veřejných budovách, jako jsou nemocnice nebo školky, stačilo minulý týden pouhých 32 hodin.  Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu pro projekty energetických renovací ve výši 2,5 miliardy korun, hned druhý den ji ale bylo nuceno uzavřít, když se sešly projekty za 5,8 miliardy. Finanční prostředky na podporu úspor energie byly v Operačním programu Životní prostředí vyčerpány již vloni a nové peníze se podařilo získat jen díky mimořádnému přesunu z jiné oblasti. [3]

Program energetické nezávislosti i budoucí evropské fondy by měly domácnostem, městům či obcím i krajům pomoci s důkladnou energetickou renovací budov: zateplením, výměnou oken či vybavením domů moderními zdroji tepla: kotli na biomasu, solárními kolektory na střechách a podobně. Srazí tak účty za teplo a sníží závislost domácností i veřejných budov na drahém zemním plynu z nestabilních zemí.

Poznámky:

[1] Commission Staff Working Paper - Analysis of options beyond 20% GHG emission reductions: Member State results, Brussels, 1.2.2012, dostupný na ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2012013002_en.htm

[2] Evropská komise navrhuje, aby byly evropské fondy v příštím programovacím období využity soustředěně na dosažení cílů Strategie Evropa 2020. Jedním z nich je udržitelný růst: „Udržitelný růst: podporovat  konkurenceschopnější a ekologičtější ekonomiku méně náročnou na zdroje.“ „Lepší účinnost využívání zdrojů by významně pomohla omezit emise a výdaje a podpořit hospodářský růst.“ uvádí dále tato Strategie.
Strategie Evropa 2020: ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_CS_ACT_part1_v1.pdf

[3] Zápis z 9. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí https://www.sfzp.cz/soubor-ke-stazeni/41/12500-zapis_9_mv_opzp_08062011_...

Foto: photospin.com

Šítky aktuality: