Chalupa rezignuje na lepší recyklaci

Osm let chystaný zákon o odpadech nebude.

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa zítra požádá vládu, aby oficiálně ukončila přípravy nového zákona o odpadech. Nový zákon měl vylepšit recyklaci, usnadnit rodinám třídění odpadu, a tudíž omezit plýtvání cennými surovinami i závislost na jejich dovozu.

Ministerstvo životního prostředí nový zákon chystalo už od roku 2005 a první návrh zveřejnilo před čtyřmi roky [1]. Přes mnoho slibů, podle kterých měla být legislativa na stole už na jaře 2011 [2], si na její dokončení Nečasova vláda dodnes nenašla – a už ani nenajde – čas.  Chalupa nyní chce, aby jej úplně vyškrtla z takzvaného legislativního plánu vlády, a tak ho zprostila úkolu návrh dál chystat.

Výsledkem odborné debaty a mnoha let práce státních úředníků byl návrh nového zákona. Nečasova vláda jej přesto dodnes neprojednala.

Více než polovina odpadů z domácností se u nás vyhazuje na skládky [3]. Ty přitom zabírají další a další území, transport odpadů i provoz skládek obtěžuje lidi v desítkách obcí. Cenné suroviny, které často musíme nákladně dovážet, končí bez užitku. V Německu či Rakousku recyklují bezmála dvě třetiny komunálního odpadu.

Vláda již schválila návrhy ministrů Chalupy a Kuby stopnout vylepšování recyklace odpadů a podporu směřovat do drahých a nepopulárních megaspaloven odpadků, které pohlcují cenné, recyklovatelné suroviny [4]. Nyní bude rozhodovat o tom, že nepřipraví ani novou odpadovou legislativu, která už léta chybí.

Ing. Ivo Kropáček z Hnutí DUHA uvádí:
„Každoročně u nás zbytečně končí na skládkách a ve spalovnách recyklovatelné materiály za tři miliardy korun. Ministerští úředníci i další experti se léta shodují, že potřebujeme nový zákon o odpadech, který omezí skládkování, vylepší recyklaci a rodinám usnadní třídění. Chalupa teď chce zastavit osm let příprav a všechnu práci zahodit do koše – ačkoli sliboval návrh dokončit na jaře 2011.“

Mgr. Daniel Vondrouš ze Zeleného kruhu uvádí   
 „Zákon o odpadech je na ministerstvu ve skutečnosti sepsaný již roky. Chalupa se ale navzdory vlastním – opakovaným a veřejným – slibům rozhodl jej nepředložit. Bez zákona je totiž nadále zvýhodněno skládkování i spalování odpadu. To sice zamořuje život statisícům rodin, ale hraje do karet určitým podnikatelům.“

Mgr. Jan Skalík ze Zeleného kruhu uvádí   
„Ministr Chalupa se prezentuje jako efektivní politik. Nyní je ale zcela zřejmé, že zcela rezignoval na svůj vlastní legislativní program. Na ministerstvu zatím ochranu životního prostředí pouze blokuje. Vnímá to i veřejnost – spolu s Kalouskem patří Chalupa i přes své setrvalé PR k nejméně oblíbeným politikům.“ [5]

Poznámky:
[1] MŽP: Nový zákon o odpadech: vyšší podíl recyklace, větší komfort pro lidi, 2009
http://www.mzp.cz/cz/news_tz090227odpady
[2] Novou odpadovou legislativu s tím, že „…skládkování by mělo být až to poslední v řadě.“ sliboval při svém nástupu ministr Drobil, http://www.mzp.cz/cz/articles_100823_radiocesko.
Ministr Chalupa ji označil za svou prioritu a slíbil její předložení na jaře 2011: „MŽP projednává návrhy věcného záměru zákona o odpadech a věcného záměru zákona o výrobcích s ukončenou životností se zástupci Hospodářské komory, Svazu měst a obcí a Asociace krajů,“ připomněl ministr Chalupa. V průběhu jara 2011 budou oba návrhy zákonů předmětem připomínkového řízení.“
http://www.mzp.cz/cz/news_110214_priority_chalupa
Nečasova vláda přitom nedávno schválila novou Státní politiku životního prostředí (http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_130108_Statni_politika_zivotn...$FILE/SP%C5%BDP_2012-20.pdf), jedna z hlavních státních priorit uvedená na str. 16. zní: „Prevence a omezování vzniku odpadů a jejich negativního vlivu na životní prostředí, podpora jejich využívání jako náhrady přírodních surovin.“
[3] Zpráva o stavu životního prostředí ČR 2011, MŽP, str. 152: http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_121213_zprava_ZP/$FILE/Zpr%C3%A1va_o_%C5%BDP_%C4%8CR_2011_pro_MP%C5%98_121113_FINAL.pdf
[4] Vyhodnocení Politiky odpadového hospodaření ČR, leden 2012: http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/plneni_narizeni_vlady/$FILE/OODP-Sesta_hodnotici_zprava_POH_CR_2010-120212.pdf
Surovinová politika, MPO, 2009: http://www.mpo.cz/dokument6621.html
Zpráva o stavu životního prostředí ČR 2011, MŽP:
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_121213_zprava_ZP/$FILE/Zpr%C3%A1va_o_%C5%BDP_%C4%8CR_2011_pro_MP%C5%98_121113_FINAL.pdf
[5] Průzkum: Důvěra vrcholným politikům, CVVM Akademie věd, 14. 1. 2013
http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a6940/f3/pi13...

Šítky aktuality: